Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941 - 1944)

Audioprzewodnik

Audioprzewodnik
“Obóz Zagłady Treblinka II”

Spotkanie jesteśmy razem 2012

Wojewoda Mazowiecki w listopadzie 2009 roku wyszedł z inicjatywą upamiętnienia w szczególny sposób ofiar Treblinki. Jego celem było zwrócenie uwagi samorządowców, na to, że mieszkańcy ich miast skończyli życie w Treblince. Chciał uświadomić włodarzom, że 50, 100, 200, a może i 300 kilometrów od ich rodzinnego miasta jest kamień, na którym jest wyryta nazwa miejscowości.
Upamiętnienie ofiar Treblinki przez samorządowców i młodzież z Polski
i Izraela odbyło się już po raz drugi. Pierwsza taka uroczystość miała miejsce 27 października 2010 roku. W spotkaniu, które przebiegło pod hasłem „Jesteśmy razem” uczestniczyło ok. 300 młodych ludzi i ponad 60 samorządowców. Jego organizatorem był Wojewoda Mazowiecki we współpracy z Muzeum Walki i Męczeństwa, które jest oddziałem Muzeum Regionalnego w Siedlcach i Muzeum Historii Żydów Polskich.Spotkali się wówczas delegaci izraelscy oraz przedstawiciele mazowieckich miast i miasteczek, z których pochodziły ofiary zagłady. Samorządowcy zapoznali się z historią Żydów w Polsce i ich zagładą, zwiedzili teren MWiM i wzięli udział w uroczystości na terenie byłego obozu zagłady. Zwieńczeniem spotkania było oddanie hołdu pomordowanym Żydom w Obozie Zagłady podczas wspólnej izraelsko-polskiej ceremonii. Wspólna delegacja oddała również hołd Polakom zamordowanym w Karnym Obozie Pracy.
Udział w uroczystości wzięli również uczniowie z liceum w Beer Szewie, a także licealiści z Siedlec, Mińska Mazowieckiego, Łochowa, Węgrowa, Małkini, Sokołowa Podlaskiego oraz Kosowa Lackiego. Młodzi spotkali się w budynku liceum i gimnazjum w Kosowie Lackim. Tam uczestniczyli w warsztatach o charakterze integracyjno-historycznym. Potem, podobnie jak samorządowcy zwiedzili teren muzeum i współuczestniczyli w uroczystościach przy pomniku centralnym na terenie byłego Obozu Zagłady. Spotkanie i warsztaty odbyły się w języku angielskim, zaś zwiedzanie terenu MWiM w języku polskim i hebrajskim. Uroczystość główna miała więc charakter dwujęzyczny. Całość zakończono minutą ciszy.

Tegoroczne spotkanie, które miało miejsce 25 października,  przebiegło pod tym samym hasłem.
W uroczystości wzięli udział delegaci izraelscy i po raz pierwszy samorządowcy z całego kraju. Młode pokolenie reprezentowała młodzież z Izraela, z warszawskiej szkoły amerykańskiej, oraz z mazowieckich szkół, w tym z Sokołowa Podlaskiego, Kosowa Lackiego, Małkini Górnej, Łochowa, Węgrowa, Sadownego, Parysowa, Mińska Mazowieckiego i Siedlec. Wszyscy spotkali się w budynku liceum i gimnazjum w Kosowie Lackim. Tam dla samorządowców odbyły się warsztaty na temat „Wirtualny Sztetl”, czyli o dostępie do unikalnych zdjęć oraz materiałów z okresu międzywojennego i czasu II wojny światowej, a także o możliwościach pozyskiwania wiedzy o swoich miejscowościach. Licealiści natomiast poznali historię polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, a także dyskutowali w grupach na temat postaw grup społecznych wobec Holokaustu.
Po obiedzie i dotarciu do Treblinki wszyscy goście zwiedzili teren byłego Obozu Zagłady. Następnie udali się na miejsca, gdzie ustawione są kamienie z wyrytymi nazwami miejscowości, upamiętniającymi zamordowanych żydowskich mieszkańców. Potem, przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Stołecznej Policji odbyło się przejście pod główny pomnik i uczczenie ofiar Treblinki minutą ciszy i wyciem syreny. Później po odegraniu hymnów państwowych Izraela i Polski, sześć zniczy symbolizujących 6 mln ofiar Holokaustu, zapalili wspólnie: Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki i Zvi Rav-Ner, ambasador Izraela w Polsce, Lee Feinstein, ambasador USA w Polsce, Eli Shaish, dyrektor Ministerstwa Edukacji Izraela, Mirosław Sielatycki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz jeden z Ocalonych.
– Treblinka była fabryką śmierci – mówił Zvi Rav-Ner. – To tu w najkrótszym czasie zamordowano ok. 1 mln ludzi. Naziści starali się zniszczyć cały naród żydowski, ale się im nie udało. Może gdyby istniało wówczas państwo Izrael nie doszłoby do tej tragedii. Ale stało się. Dzisiaj wspominamy te bolesne doświadczenia razem z Polakami i Amerykanami, bo to, co się wydarzyło dotyczy nie tylko Izraelczyków, ale każdego człowieka na świecie. Wspólnie musimy sobie przyrzec, że nigdy więcej nie pozwolimy na mord niewinnych ludzi.
Głos zabrał również wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. – Treblinka to miejsce niewyobrażalnej zbrodni i cmentarz największy na Mazowszu. Tylko czy zbrodnia i cmentarz są wystarczające do opisania tego, z czym się tutaj spotykamy? Język nie potrafi sprostać w wyrażeniu tego, co tutaj czujemy – kontynuował wojewoda. – Może najlepiej by było, aby trwała tu tylko cisza, a jednak milczeć się nie da. To zbrodni dotyczą najczęściej wypowiadane słowa. Wciąż stajemy bezradni wobec tamtego ogromu zła. To żądające odpowiedzi pytanie: dlaczego? To ono każe myśleć i mówić o zbrodni. Należy wspominać tych, których prochy spoczywają tu w Treblince. Bo gromadzimy się przede wszystkim dla nich. To o nich, o naszych przodkach, sąsiadach, współobywatelach i po prostu dobrych ludziach należy pamiętać. To dla nich chcieliśmy się spotkać w Treblince, w kolejny październikowy dzień. To nich chcemy pamiętać, kiedy podchodzimy do kamieni opisanych nazwami 269 miejscowości, aby razem, przy każdym zapalić świeczkę i położyć kamyk.

Uroczystość zakończyła się częścią artystyczną, przygotowaną przez młodzież Polski i Izraela. Spotkanie miało charakter dwujęzyczny,
polsko - hebrajski.