Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941 - 1944)

Audioprzewodnik

Audioprzewodnik
“Obóz Zagłady Treblinka II”

Skazani z Siedlec

                                                                              Skazani z Siedlec w Treblince
Już po raz trzeci grupa skazanych z Zakładu Karnego w Siedlcach pracowała społecznie na terenie Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Koordynatorem i pomysłodawcą programu edukacyjnego „Dobre sąsiedztwo” jest Jan Klewek.
Głównym celem programu jest m.in. kształtowanie u skazanych szacunku do tradycji i dorobku ludzkiego mniejszości żydowskiej, rozbudzanie regionalnych zainteresowań kulturalnych, inicjowanie praktyk prospołecznych oraz społecznie akceptowalnego sposobu spędzania czasu wolnego. Ważne jest także przełamywanie stereotypów polsko-żydowskich.

Druga szansa
Projekt realizowany w siedleckim więzieniu jest częścią ogólnopolskiego przedsięwzięcia pt. „Tikkun-Naprawa”, który współpracuje ze środowiskami żydowskimi i służbą więzienną Izraela. „Dobre sąsiedztwo” zostało wykonane dzięki woli i chęci współdziałania społecznego Grażyny Wolińskiej, turystycznego przewodnika siedleckiego oraz Edwarda Kopówki, kierownika Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Adresatami programu są skazani recydywiści, pracujący społecznie lub odpłatnie poza terenem ZK w systemie bez konwojenta, niejednokrotnie korzystający z najwyższych form nagród, wiążących się z udzielaniem zezwoleń na czasowe opuszczenie ZK. Są mieszkańcami regionu siedleckiego i dalszych okolic. Wywodzą się ze środowiska patologii społecznej, posiadają przeważnie proste zainteresowania. Nie mają rozbudzonych zainteresowań kulturalnych. Często nie znają historii i tradycji regionu, w którym mieszkają czy odbywają karę. W myśleniu o spuściźnie żydowskiej kierują się trwałymi stereotypami.
Pomagają innym
W ubiegłych latach więźniowie spotkali się m.in. z kierownikiem muzeum w Treblince, wykonali prace porządkowe na terenie obozu zagłady i pracy, odbyli pieszą wycieczkę śladami zabytków żydowskich w Siedlcach, a także uprzątnęli cmentarz przy ulicy Szkolnej. W tym roku też nie mogło być inaczej. Trzynastoosobowa grupa więźniów wraz z opiekunami pobyt w Treblince rozpoczęła od poznania historii obozu. Później wszyscy udali się w teren.
Więźniowie byli naprawdę bardzo zainteresowani tym, co się tu kiedyś wydarzyło – mówi Joanna Zasłona, archeolog, pracownik MWiM w Treblince, pod kierunkiem której skazani wykonywali pracę.   Okazali się bardzo pomocni i zdyscyplinowani. Pracowali na terenie byłego obozu pracy. Ich zadanie polegało na oczyszczeniu lazaretu i basenu. Z fundamentów tych obiektów ściągnęli mech i roślinność. Przy okazji znaleźli kilka zabytków, to jest drut kolczasty, fragment spalonego szkła i metalową rurę kanalizacyjną. Chętnie opowiadali też czym zajmują się w trakcie odbywania wyroku. Pracują oni w szkołach, hospicjach, pomagają sadzić lasy. Swoje zadanie wykonali na piątkę – dodaje.
Następne spotkanie więźniów z ZK w Siedlcach z historią wojenną w tle odbędzie się za rok. Bo choć trudno ocenić na bieżąco rezultaty tych działań, to warto podejmować takie inicjatywy, szczególnie gdy są chętni.