Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941 - 1944)

Audioprzewodnik

Audioprzewodnik
“Obóz Zagłady Treblinka II”

Człowiek, człowiekowi zgotował ten los

W pierwszą sobotę września, na terenie byłego obozu pracy w Treblince uczczono 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej. O tragicznych wydarzeniach z lat okupacyjnych nie zapomnieli kombatanci, młodzież, harcerze i ci, dla których historia polskiego narodu jest szczególnie bliska i nadal bolesna.

W spotkaniu uczestniczył m.in. były więzień obozu Jan Zawadzki (w tym roku po raz pierwszy od wielu lat ze względów zdrowotnych nie przybył do Treblinki były więzień obozu pracy Zygmunt Chłopek),  Adam Puławski, przedstawiciel IPN, oddział w Lublinie, Elżbieta Berus-Tomaszewska, przedstawiciel wojewody mazowieckiego, Bożena Kordek, wójt gminy Małkinia Górna, Zbigniew Nietubyć, przewodniczący Rady Gminy Małkinia Górna, Jan Słomiak, burmistrz miasta i gminy Kosów Lacki oraz Stanisław Kuziak, przewodniczący Rady Gminy Kosów Lacki. Nie zabrakło również kombatantów z Kosowa Lackiego pod dowództwem Leonarda Domańskiego, dzieci i młodzieży z Kosowa Lackiego, Małkini Górnej, Orli, Sokołowa Podlaskiego, Kiełczewa, Kańkowa, Prostyni, Jasienicy i Kalinowa oraz harcerze z 40. i 41. drużyny im. Aleksandra Kamińskiego z Kosowa Lackiego i 14. drużyny „Sokoły” z Prostyni.

Wspólna modlitwa rozpoczęła się drogą krzyżową prowadzącą spod żwirowni (miejsca niewolniczej pracy) do miejsca straceń. Tam odbyła się msza święta,  którą poprowadził ks. Roman Kowerdziej, proboszcz parafii w Łochowie.

 

– Obchodzimy 77. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej, wojny która nam przyniosła śmierć i zniszczenie. Nasze myśli i serca podążają w miejsca, gdzie działo się coś strasznego, niewyobrażalnego. Dzisiaj ciągle pytamy się, jak to było możliwe, że człowiek człowiekowi zgotował taki los. Odpowiedź możemy odnaleźć odwołując się do historii i wspominając reżimy totalitarne XX wieku. Tam sięga źródło wielkiego cierpienia. Odrzucenie Pana Boga nie uczyniło człowieka wolniejszym, naraziło go raczej na różne formy niewoli. Mówił już o tym św. Jan Paweł II, który wielokrotnie zaznaczał, że życie bez Boga wyzbywa w człowieku wszelkich cech ludzkich, upodabniając go do bestii. To dla nas przestroga, bo tego co się wydarzyło już nie zmienimy, ale ta ziemia i jej historia woła do nas, byśmy nie popełnili tego samego błędu. Przed tym ostrzegał też siostrę Faustynę Kowalską Pan Jezus w swoich objawieniach. Sama siostra Kowalska powtarzała, że wielki dramat każdego świadomie i dobrowolnie popełnianego grzechu polega na niszczeniu w człowieku zdolności do miłości i wrażliwości na miłość.  To właśnie było powodem okrucieństw popełnianych podczas drugiej wojny światowej. Zatwardziałość i egoizm w ludzkim sercu doprowadziły do tego, że człowiek znienawidził nie tylko Boga, ale i drugiego człowieka. Niech te słowa staną się przestrogą i wskazówką jak żyć. Podążajmy drogą, którą wskazuje nam Chrystus, drogą najpiękniejszą i najprawdziwszą, drogą, która ukazuje miłość jako najcenniejszy skarb – nawoływał podczas kazania ks. Kowerdziej.

 

W modlitwę za zmarłych na terenie obozu pracy i zagłady włączył się również ks. Ryszard Zalewski, proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej w Prostyni. Apelował on do zgromadzonych na uroczystości uczestników, aby nie zapominali modlić się o miłość braterską i pokój na świecie. To szczególnie ważne intencje w obronie przed nowymi zagrożeniami, na które jest narażony współczesny człowiek. Wrześniowe uroczystości zakończyły się złożeniem wieńców i zapaleniem zniczy pod pomnikiem głównym oraz krótką modlitwą za zmarłych.

 

A.    Korczak

 

Placówki szkolne, które wzięły udział w uroczystościach religijno-patriotycznych.

1.      Publiczne Gimnazjum im. Aleksandra Kamińskiego z Kosowa Lackiego wraz ze sztandarem.

2.      Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Kosowa Lackiego wraz ze sztandarem.

3.      40. i 41. drużyna harcerska im. Aleksandra Kamińskiego ze szkoły podstawowej i gimnazjum z Kosowa Lackiego.

4.      Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Kiełczewa wraz ze sztandarem.

5.      Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego z Kosowa Lackiego wraz ze sztandarem.

6.      Zespół Szkół Salezjańskich Lux Sapience z Sokołowa Podlaskiego wraz ze sztandarem.

7.      Szkoła Podstawowa z Kańkowa.

8.      14. drużyna harcerska „Sokoły” z Prostyni.

9.      Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej z Małkini Górnej wraz ze sztandarem.

10.  Zespół Szkół Nr 2 z Małkini Górnej wraz ze sztandarem Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. marszałka Józefa Piłsudskiego, sztandarem Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Fryderyka Chopina i sztandarem przekazanym przez Armię Krajową obwód Opocznik.

11.  Zespół Szkół im. Stanisława Staszica z Małkini Górnej wraz ze sztandarem.

12.  Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka z Jasienicy wraz ze sztandarem.

13.  Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Syberyjskich z Kalinowa wraz ze sztandarem.

14.  Zespół Szkół Gminnych im. Jana Pawła II z Prostyni wraz ze sztandarem.

15.  Szkoła Podstawowa z Orle.