Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941 - 1944)

Audioprzewodnik

Audioprzewodnik
“Obóz Zagłady Treblinka II”

Harmonogram Jesteśmy Razem – siódma edycja

Harmonogram Jesteśmy Razem – siódma edycja

21 września 2016 r.

Kosów Lacki, Treblinka

 

 

Młodzież polska i izraelska (warsztaty integracyjno-edukacyjne)

 

09:30-10:00    Przyjazd młodzieży polskiej i izraelskiej do Zespołu Szkół w Kosowie Lackim.

10:00-12:00    Warsztaty dla młodzieży prowadzone przez polskich i izraelskich nauczycieli (koordynacja – Muzeum POLIN).

12:00-13:00    Wspólny posiłek.

13:00-13:30    Przejazd młodzieży izraelskiej z Kosowa Lackiego do Treblinki.

13:30-15:00    Zwiedzanie obozu przez młodzież izraelską.

13:00-14:30    Projekcja filmu „Opór” dla młodzieży polskiej (miejsce projekcji: Zespół Szkół w Kosowie Lackim).

14:30-15:00    Przejazd młodzieży polskiej z Kosowa Lackiego do Treblinki.

15:00-15:30    Przygotowanie do uroczystości: zebranie uczestników ceremonii pod pomnikiem, harcerze kierują przedstawicieli samorządów do kamieniach z nazwami miejscowości.

 

Przedstawiciele samorządów, których żydowscy mieszkańcy zginęli w obozie w Treblince, biorący udział w uroczystościach na zaproszenie Wojewody Mazowieckiego

 

14:00-14:15    Przyjazd samorządowców do Treblinki, poczęstunek.

14:15-15:00    Zwiedzanie Muzeum (grupę oprowadzać będzie dr Edward Kopówka,
Kierownik Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince).

 

 

Ambasadorowie: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Republiki Federalnej Niemiec
oraz Republiki Białorusi, biorący udział w uroczystościach na zaproszenie
Wojewody Mazowieckiego

 

14:00-14:15    Przyjazd delegacji do Treblinki, poczęstunek.

14:15-15:00    Zwiedzanie Muzeum (grupę oprowadzać będzie dr Edward Kopówka,
Kierownik Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince).

 

 

 

 

 

Pomnik Miejsce Straceń Karnego Obozu Pracy oraz Pomnik upamiętniający zamordowanych Romów i Sinti w niemieckim Obozie Pracy i Obozie Zagłady w Treblince.  Żwirownia.

 

14:50-15:15    Oddanie hołdu pomordowanym (wybrana delegacja ze strony polskiej i izraelskiej). Złożenie wieńców.

 

 

Oficjalne uroczystości pod Pomnikiem Ofiar Obozu Zagłady w Treblince

 

15:30 -15:31   Minuta ciszy (syrena).

15:31-15:40    Przejście pod główny pomnik.

15:40-15:45    Odegranie hymnów izraelskiego i polskiego przez Orkiestrę   

Reprezentacyjną Komendy Głównej Policji.

15:45-15:50    Zapalenie 6 zniczy.

15:50-15:53    Pieśń Bułata Okudżawy „Modlitwa” w wykonaniu harcerzy

15:53- 16:00   List Prezydenta RP przeczytany przez Ministra Wojciecha Kolarskiego

16:00-16:05    Część artystyczna w wykonaniu młodzieży polskiej i izraelskiej (wiersz W.

                          Szymborskiej).

16:05- 16:10    Przemówienie Zdzisława Sipiery, Wojewody Mazowieckiego.

16:10- 16:13   Część artystyczna w wykonaniu młodzieży izraelskiej

16:13-16:17    Przemówienie Anny Azari, Ambasadora Izraela w Polsce.

16:17-16:20    Część artystyczna w wykonaniu harcerzy (A. Asnyka)

16:10-16:15    Przemówienie przedstawiciela Dani Rosner - Ministerstwa Edukacji Izraela

16:15-16:20    Część artystyczna w wykonaniu młodzieży.

16:20-16:23    Pieśń w wykonaniu młodzieży izraelskiej.

16:23-16:26    Pieśń w wykonaniu młodzieży polskiej – „Śpij kolego”.

16:35               Spotkanie przedstawicieli Ministerstw: Edukacji i Finansów Izraela
z Wojewodą Mazowieckim, Zdzisławem Sipierą.

 

 

Ceremonia rozpalania zniczy:

I     Pan Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki – znicz Pamięci

II    Pani Anny Azari,  Ambasador Izraela                 - znicz Sprawiedliwych

III   Pan Wojciech Kolarski, Minister KPRP               - znicz Pamięci Janusza Korczaka

IV   Pani Jolanta Gomula, przedstawiciel POLIN      - znicz Przyjazni Między Narodami

V    Pan Dani Rosner, Dyrektor Dep. Min. Edukacji Izraela – znicz Oporu i Bohaterstwa

VI   harcerze, młodzież izraelska, świadkowie historii – znicz Nadziei