Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941 - 1944)

Audioprzewodnik

Audioprzewodnik
“Obóz Zagłady Treblinka II”

Metodyka integracji i harmonizacji danych wieloźródłowych dla potrzeb badań nad funkcjonowaniem obozu w Treblince.

Do grudnia 2016 roku na terenie Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince zespół geoinformatyków, historyków, geodetów, geofizyków i kartografów prowadził będzie badania w ramach projektu: Metodyka integracji i harmonizacji danych wieloźródłowych dla potrzeb badań nad funkcjonowaniem obozów w Treblince.

Głównym celem projektu jest przetestowanie i opisanie metod wykorzystania Technologii Systemów Informacji Przestrzennej w opisywaniu nieznanych do tej pory elementów topografii obozów Treblinka I i II,  jak i najbliższych okolic uwzględniając możliwie pełną analizę – zarówno wspomnień i relacji oraz danych przestrzennych (aktualnych, jak i historycznych). W ramach projektu zaproponowana będzie innowacyjna metoda wykorzystania technologii Systemów Informacji Przestrzennej (SIP), która umożliwi połączenie relacji oraz wspomnień świadków z dostępnymi oraz nowo pozyskanymi danymi przestrzennymi. Wykorzystywane zostaną historyczne zdjęcia lotnicze z lat 1940-1956, przedwojenne mapy topograficzne, dane ze skaningu laserowego, wyniki pomiarów georadarowych i grawimetrycznych oraz aktualne obrazy satelitarne z systemu WorldView 2. Pozyskane dane zostaną zintegrowane w środowisku GIS w celu przeprowadzania analiz przestrzennych. Zaproponowana metoda pozwoli na wytworzenie informacji dodatkowych, pozwalających poszerzyć aktualną wiedzę na temat funkcjonowania obozów w Treblince oraz  zmian zachodzących na tym obszarze w latach 1940-1958.

 

Projekt realizowany jest w 2016 roku przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe – Miejsca Pamięci Narodowej” – Priorytet 6 – finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Pracami kieruje dr inż. Sebastian Różycki.