Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Spotkanie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej w Treblince

W dniach 26-27 października odbyło się 31 posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej pod przewodnictwem prof. Barbary Engelking. W pierwszym dniu posiedzenia członkowie Rady spotkali się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Kolejnego dnia 27 października przyjechali do Muzeum w Treblince. Pod przewodnictwem kierownika dr E. Kopówki zapoznali się z terenem byłego niemieckiego Obozu Zagłady. W czasie zwiedzania członkini MRO Halina Birenbaum, której ojciec zginął w Treblince, a ona sama była więźniem m.in. obozu na Majdanku, Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück podzieliła się swoimi wspomnieniami. 
 
Następnie kierownik dr E. Kopówka przedstawił raport dotyczący MWiM w Treblince. Natomiast Ewa Rutkowska – dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim opowiedziała o współpracy z Muzeum na przykładzie „Festiwalu różnorodności kulturalnej Mazowsza i Podlasia <<Byli wśród nas>>”. Zaś Artur Ziontek-instruktor MGOK w Kosowie Lacki, doktorant Uniwersytetu Gdańskiego przedstawił temat: „Synagoga w Kosowie Lackim - ostatni ślad żydowskiego miasteczka”. Na zakończenie członkowie Rady zwiedzili wystawę i obejrzeli dostępne filmy m.in. o Samuelu Willenbergu, Aktion Reinhardt oraz zapoznali się z najnowszymi publikacjami.

Czytaj więcej...

Ważna Informacja

 

Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince

będzie czynne w godzinach 9.00-17.00

 

 

The Information

The Museum of Fighting and Martyrdom in Treblinka

is opening 9 a.m.- 5 p.m.

Metodyka integracji i harmonizacji danych wieloźródłowych dla potrzeb badań nad funkcjonowaniem obozu w Treblince.

Do grudnia 2016 roku na terenie Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince zespół geoinformatyków, historyków, geodetów, geofizyków i kartografów prowadził będzie badania w ramach projektu: Metodyka integracji i harmonizacji danych wieloźródłowych dla potrzeb badań nad funkcjonowaniem obozów w Treblince.

Głównym celem projektu jest przetestowanie i opisanie metod wykorzystania Technologii Systemów Informacji Przestrzennej w opisywaniu nieznanych do tej pory elementów topografii obozów Treblinka I i II,  jak i najbliższych okolic uwzględniając możliwie pełną analizę – zarówno wspomnień i relacji oraz danych przestrzennych (aktualnych, jak i historycznych). W ramach projektu zaproponowana będzie innowacyjna metoda wykorzystania technologii Systemów Informacji Przestrzennej (SIP), która umożliwi połączenie relacji oraz wspomnień świadków z dostępnymi oraz nowo pozyskanymi danymi przestrzennymi. Wykorzystywane zostaną historyczne zdjęcia lotnicze z lat 1940-1956, przedwojenne mapy topograficzne, dane ze skaningu laserowego, wyniki pomiarów georadarowych i grawimetrycznych oraz aktualne obrazy satelitarne z systemu WorldView 2. Pozyskane dane zostaną zintegrowane w środowisku GIS w celu przeprowadzania analiz przestrzennych. Zaproponowana metoda pozwoli na wytworzenie informacji dodatkowych, pozwalających poszerzyć aktualną wiedzę na temat funkcjonowania obozów w Treblince oraz  zmian zachodzących na tym obszarze w latach 1940-1958.

 

Projekt realizowany jest w 2016 roku przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe – Miejsca Pamięci Narodowej” – Priorytet 6 – finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Pracami kieruje dr inż. Sebastian Różycki.

Harmonogram Jesteśmy Razem – siódma edycja

Harmonogram Jesteśmy Razem – siódma edycja

21 września 2016 r.

Kosów Lacki, Treblinka

 

 

Młodzież polska i izraelska (warsztaty integracyjno-edukacyjne)

 

09:30-10:00    Przyjazd młodzieży polskiej i izraelskiej do Zespołu Szkół w Kosowie Lackim.

10:00-12:00    Warsztaty dla młodzieży prowadzone przez polskich i izraelskich nauczycieli (koordynacja – Muzeum POLIN).

12:00-13:00    Wspólny posiłek.

13:00-13:30    Przejazd młodzieży izraelskiej z Kosowa Lackiego do Treblinki.

13:30-15:00    Zwiedzanie obozu przez młodzież izraelską.

13:00-14:30    Projekcja filmu „Opór” dla młodzieży polskiej (miejsce projekcji: Zespół Szkół w Kosowie Lackim).

14:30-15:00    Przejazd młodzieży polskiej z Kosowa Lackiego do Treblinki.

15:00-15:30    Przygotowanie do uroczystości: zebranie uczestników ceremonii pod pomnikiem, harcerze kierują przedstawicieli samorządów do kamieniach z nazwami miejscowości.

 

Czytaj więcej...

Człowiek, człowiekowi zgotował ten los

W pierwszą sobotę września, na terenie byłego obozu pracy w Treblince uczczono 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej. O tragicznych wydarzeniach z lat okupacyjnych nie zapomnieli kombatanci, młodzież, harcerze i ci, dla których historia polskiego narodu jest szczególnie bliska i nadal bolesna.

W spotkaniu uczestniczył m.in. były więzień obozu Jan Zawadzki (w tym roku po raz pierwszy od wielu lat ze względów zdrowotnych nie przybył do Treblinki były więzień obozu pracy Zygmunt Chłopek),  Adam Puławski, przedstawiciel IPN, oddział w Lublinie, Elżbieta Berus-Tomaszewska, przedstawiciel wojewody mazowieckiego, Bożena Kordek, wójt gminy Małkinia Górna, Zbigniew Nietubyć, przewodniczący Rady Gminy Małkinia Górna, Jan Słomiak, burmistrz miasta i gminy Kosów Lacki oraz Stanisław Kuziak, przewodniczący Rady Gminy Kosów Lacki. Nie zabrakło również kombatantów z Kosowa Lackiego pod dowództwem Leonarda Domańskiego, dzieci i młodzieży z Kosowa Lackiego, Małkini Górnej, Orli, Sokołowa Podlaskiego, Kiełczewa, Kańkowa, Prostyni, Jasienicy i Kalinowa oraz harcerze z 40. i 41. drużyny im. Aleksandra Kamińskiego z Kosowa Lackiego i 14. drużyny „Sokoły” z Prostyni.

Czytaj więcej...

Holocaust Survivors Band w Muzeum w Treblince

W środę 27 lipca Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince odwiedził Holocaust Survivors Band, czyli dwóch Ocalałych z Holocaustu polskich Żydów – 90-letni perkusista Saul Dreier i grający na akordeonie 86-letni Reuwen „Ruby” Sosnowicz. Muzycy wrócili do Polski po raz pierwszy od czasów drugiej wojny światowej. Dzień wcześniej zagrali koncert na Pl. Grzybowym w Warszawie, w środę mimo ulewnego deszczu i gwałtownej burzy przybyli do MWiM w Treblince, by pod pomnikiem głównym na terenie byłego Obozu Zagłady zagrać pierwszy i ostatni koncert w hołdzie ofiarom nazistowskiej zbrodni.

 

Saul Dreier urodził się w Krakowie. W czasie wojny był więźniem trzech niemieckich obozów koncentracyjnych. W jednym z nich akompaniował więźniarskiemu chórowi grając na łyżkach. Po wojnie osiadł w New Jersey. Dziś jest perkusistą.

 

Reuwen „Ruby” Sosnowicz dzieciństwo spędził w Warszawie. Po ucieczce z getta ukrywał się u polskiego rolnika. Po wojnie trafił do obozu dla przesiedleńców w Niemczech, gdzie kupił swój pierwszy akordeon. W dorosłym życiu pracował jako fryzjer oraz zawodowy muzyk.

Czytaj więcej...

Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach 

08-330 Kosów Lacki 

tel./fax: +48-25-781-16-58 kom. +48-606-985-414

 e-mail: biuro@treblinka-muzeum.eu