Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Audioprzewodnik

Audioprzewodnik
“Obóz Zagłady Treblinka II”

Odznaczenie

 
  Odznaczenie dla Kierownika
Dnia 8 września 2012 r. bp katolicki Antoni Pacyfik Dydycz, ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej, na terenie której znajduje się Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, odznaczył dr Edwarda Kopówkę, Medalem Zasługi (Benemerenti) Diecezji Drohiczyńskiej. Medal został przyznany m. in. w dowód uznania „za upamiętnienie ofiar Zagłady II wojny światowej, a także utrwalanie i rozwijanie tradycji patriotyczno-religijnych”. Został wręczony podczas tegorocznych dożynek diecezjalnych, które miały miejsce w Kamionnie, gm. Łochów.
 

Skazani z ZK porządkują teren Muzeum

 
Skazani z ZK w  Siedlcach porządkują tereny Muzeum 
8 września 2012 r., już  po raz czwarty, skazani z siedleckiego zakładu karnego porządkowali tereny Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Skazani pracowali w ramach programu autorstwa kpt. Mirosława Zina ,,Rzeczpospolita, ojczyzna wielu kultur i narodów”. Program ten powstał na bazie projektu Tikkun- Naprawa  utworzonego i realizowanego wspólnie przez polską i izraelską Służbę Więzienną.

Czytaj więcej...

Otwarcie wystawy Małgorzaty Chmielowskiej

Otwarcie wystawy Małgorzaty Chmielowskiej  
16 września została otwarta wystawa Małgorzaty Chmielowskiej pt. „Obrazy które poruszają nasze serca”. Otwarcia dokonał Andrzej Matuszewicz – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach (MWiM jest oddziałem MR). Wśród ok. 60 uczestników byli: Andrzej Rybus-Tołłoczko – Doradca Wojewody Mazowieckiego, Longina Oleszczuk – Wiceburmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki, Tadeusz Mróz -Członek Zarządu Powiatu Sokołowskiego, Ewa Rutkowska – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim, Hanna Przesmycka – Dyrektor LO w Kosowie Lackim wraz z grupą młodzieży licealnej i gimnazjalnej.

Czytaj więcej...

Uroczystości patriotyczno-religijne w Treblince

Uroczystości patriotyczno-religijne w Treblince
W 73. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Miejscu Straceń w Treblince uczczono pamięć ofiar Karnego Obozu Pracy i żołnierzy walczących o niepodległość Polski. 
Uroczystości rozpoczęły się drogą krzyżową prowadzącą spod żwirowni, miejsca niewolniczej pracy, aż do symbolicznego pomnika upamiętniającego mord dokonany na przebywających na terenie obozu Polakach, Żydach i Romach.

Czytaj więcej...

Marsz Życia

  MARSZ ŻYCIA                 
 
W piątek 24 sierpnia 2012r. na terenie Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Pod pomnikiem centralnym zgromadzili się uczestnicy Marszu Życia – pielgrzymki pojednania trzech narodów: polskiego, niemieckiego i żydowskiego. Piątkowa uroczystość upamiętnienia tysięcy ludzi zamordowanych tu przez hitlerowców, była jednocześnie gestem pojednania i wybaczenia. Potomkowie hitlerowskich oprawców oraz ofiary i potomkowie ofiar Holokaustu wypowiedzieli słowa, których zabrakło ich ojcom i dziadkom: słowa pokuty i przebaczenia.

Czytaj więcej...

Promocja książki

Promocja książki  Eddiego Weinsteina 17 dni w Treblince
 
5 września (środa) o godz. 17:00 w Muzeum Regionalnym w Siedlcach odbyła się promocja książki Eddiego Weinsteina pt. „17 dni w Treblince”, pod redakcją Edwarda Kopówki. Wydawcą książki jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej we współpracy z Instytutem Pamięci Męczenników i Bohaterów „Yad Vashem” i Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.
Autor książki urodził się w 1924 r. w Łosicach. W czasie okupacji był więźniem getta w swoim rodzinnym mieście, a w sierpniu 1942 r., wraz z wieloma innymi łosiczanami żydowskiego pochodzenia, trafił do Treblinki. 17 dni, które spędził w tamtejszym obozie zagłady to najczarniejszy czas z jego wspomnień z okresu okupacji. Nawiązuje do nich tytuł książki. Eddie Weinstein zbiegł z obozu i jako jeden z nielicznych łosickich Żydów przetrwał okres okupacji, ukrywając się w rodzinnej okolicy. We wrześniu 1944 r. wstąpił do 2. Armii Wojska Polskiego, z którą dotarł na teren Niemiec. Nie wrócił już do Łosic. Wyemigrował i rozpoczął nowe życie w USA, gdzie zmarł w 2010 r.

Czytaj więcej...

RZECZNIK PRAW DZIECKA ODDAŁ HOŁD JANUSZOWI KORCZAKOWI W TREBLINCE

RZECZNIK PRAW DZIECKA ODDAŁ HOŁD JANUSZOWI KORCZAKOWI W TREBLINCE

6 sierpnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz członkowie Komitetu Honorowego Obchodów Roku Janusza Korczaka – Henryka Krzywonos – Strycharska, Jakub Śpiewak i dr Jan Orgelbrand oddali hołd Januszowi Korczakowi i wszystkim zamordowanym w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Trablince.

Czytaj więcej...

70 rocznica śmierci Janusza Korczaka i dzieci

70 rocznica śmierci Janusza Korczaka i dzieci

Warszawa- Treblinka- 70.  rocznica zagłady Domu Sierot
5 sierpnia 1942 roku z ostatniej siedziby Domu Sierot przy ul. Siennej 16 w Warszawie Janusz Korczak/Henryk Goldszmit wraz z pracownikami i 200 wychowankami wyruszył na Umschlagplatz. To ostatnia pewna informacja o losach Starego Doktora. Przyjmuje się, że w obozie w Treblince wszyscy zostali zamordowani prawdopodobnie następnego dnia.
 Sejm RP ogłosił rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka. Odbywające się w tym roku uroczystości są hołdem dla wybitnego pedagoga i przypomnieniem jego dzieła.

Czytaj więcej...

Ważne rocznice

   69 rocznica zbrojnego powstania

2 sierpnia 1943 roku w Obozie Zagłady wybuchło powstanie zorganizowane przez więźniów. Powstanie wywołał Komitet Organizacyjny w skład którego wchodzili głównie Żydzi polscy i czescy.  Z 840 więźniów, którzy wzięli w nim udział,  jedynie około 200 udało się wydostać z obozu. Końca wojny mogło doczekać co najwyżej około 100. Po powstaniu obóz powoli zaczęto likwidować. W listopadzie 1943 roku rozebrano wszelkie obozowe zabudowania oraz instalacje.  Jedynym z żyjących uczestników zbrojnego powstanie w Obozie Zagłady jest Samuel Willenberg, później również  żołnierz  Powstania Warszawskiego.                                


               70 rocznica pierwszego transportu Żydów deportowanych do Treblinki

23 lipca 1942 roku do Obozu Zagłady w Treblince przyjechał pierwszy transport Żydów z getta warszawskiego. Od tego dnia przywożono do Treblinki Żydów głównie z okupowanej Polski, ale też z Czech, Grecji, Macedonii, a także Niemiec i Austrii. Trafiali tu również Romowie i Sinti z Polski i Niemiec. W tym roku, po raz pierwszy rocznica ta była uroczyście obchodzona w Warszawie.

Odwołanie koncertu ku czci JANUSZA KORCZAKA i DZIECI

Odwołanie koncertu ku czci JANUSZA KORCZAKA i DZIECI

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku z przykrością zawiadamia o odwołaniu przedstawienia wersji koncertowej spektaklu muzycznego „Korczak” jaki miał się odbyć 5 sierpnia 2012 roku na terenie parkingu Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.

Czytaj więcej...

Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach 

08-330 Kosów Lacki 

tel./fax: +48-25-781-16-58 kom. +48-606-985-414

 e-mail: biuro@treblinka-muzeum.eu