Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Audioprzewodnik

Audioprzewodnik
“Obóz Zagłady Treblinka II”

Razem czy osobno ?

   

 Razem czy osobno?
 
Jednym z gości uroczystości polsko-izraelskich, które odbyły się 25 października w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pod tytułem „Jesteśmy razem” był Don Snyder, dziennikarz z USA, zaproszony do muzeum przez Ministerstwo Spraw Zewnętrznych.
 
Przyjechał on specjalnie po to, by porozmawiać z polską młodzieżą o Holocauście, wiedzy na temat życia przedwojennego Żydów i przejawach antysemityzmu. W dyskusji wzięły udział dwie licealistki z Mińska Mazowieckiego i dwóch uczniów z Parysowa. 
– W jaki sposób wpłynęły na ciebie warsztaty, przeprowadzone na temat historii polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata na twój stosunek do Żydów? – pytał Don Snyder.

Czytaj więcej...

I Konferencja Naukowa w Treblince

 
I Konferencja Naukowa w Muzeum
Pierwszą konferencję naukową w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince „Co wiemy o Treblince ? Stan badań” można uznać za udaną. W spotkaniu uczestniczyło ok. 70 osób. Naukowy zjazd trwał dwa dni. Wziął w nim udział min. poseł Arkadiusz Czartoryski, Andrzej Rybus-Tołłoczko, pełnomocnik wojewody mazowieckiego, Danuta Janusz, kierownik Wydziału Szkoleń Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, prof. dr Mirosław Golon, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, dr hab. Grzegorz Berndt, naczelnik Oddziału Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku oraz Jędrzej Dmowski, przewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Czytaj więcej...

Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach 

08-330 Kosów Lacki 

tel./fax: +48-25-781-16-58 kom. +48-606-985-414

 e-mail: biuro@treblinka-muzeum.eu