Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941 - 1944)

Audioprzewodnik

Audioprzewodnik
“Obóz Zagłady Treblinka II”

Promocja Dziennika Anny Kahan

18 kwietnia 2012 r. odbyła się  promocja książki "Dziennk Anny  Kahan. Siedlce 1914-1916"  W  ramach  promocji  odbył  się  Recital W tancbudzie tango, prezentacja  książki, wystawa kapeluszy oraz degustacja dań tradycyjnej kuchni żydowskiej.
„Podróż po marzenia” 
Ukazała się bardzo interesująca książka „Dziennik Anny Kahan Siedlce 1914-1916”. Wyznaczone daty w tytule, tak naprawdę nie są ścisłe. Książka bowiem składa się aż z trzech części. Pierwsza, główna od której pochodzi tytuł,  to Dziennik napisany przez Annę Kahan, w czasie gdy mieszkała w Siedlcach. Kolejne to wspomnienia Moje pierwsze sześć lat w Ameryce oraz autobiograficzne opowiadanie – Moi rodzice uciekli z domu w dwa miesiące po ślubie.
 Autorka - Chana (Anna) Kahan urodziła się w Siedlcach w 1901 roku. Jej ojciec, Abraham Hersz Kahan, był rzeźnikiem, współwłaścicielem jatki. Matka, Rojza z Lubelskich, zajmowała się wychowaniem pięciorga dzieci: Brachy, Chany (Anny), Chaima Lejba, Aarona i Sary. Rodzina mieszkała przy ulicy Jatkowej 8 (obecnie Czerwonego Krzyża)

Czytaj więcej...

Spotkanie młodzieży izraelskiej i polskiej

Spotkanie młodzieży izraelskiej  i  polskiej 
w  ramach obchodów 70.lecia Akcji Reinhardt

Akcja Reinhardt to kryptonim zagłady Żydów w Generalnej Guberni i regionie Białostockim. Przeprowadzona ona była w ramach ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Decyzja o zagładzie narodu żydowskiego została podjęta 20 stycznia 1942 roku podczas konferencji w Berlinie, której przewodniczył Fuhrer Reinhard Heydrich, szef NSHA, zastępca protektora Rzeszy dla Czech i Moraw. Na miejsce Zagłady wybrano Polskę ze względu na duże skupiska Żydów i oszczędności w transporcie. W chwili podjęcia decyzji Żydzi byli już odizolowani w gettach. Komanda SS kierowały operacją zagłady w trzech ośrodkach – w Bełżcu, Sobiborze i Treblince. Na lokalizację obozów wybrano tereny leśne leżące przy granicach GG, w pobliżu torów kolejowych. Akcja trwała od marca 1942 roku do listopada 1943. W jej wyniku Niemcy wymordowali około 2 mln Żydów, z czego około 880 tysięcy straciło życie w Treblince. 

Czytaj więcej...

Wystawa malarstwa "Cisza Pamięci"

                 Wystawa malarstwa "Cisza Pamięci"
W niedzielę 18 marca Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince odwiedziła czteroosobowa siedlecka grupa malarzy „Ławeczka”. To już druga ich wizyta w Treblince. Artyści byli gośćmi muzeum w listopadzie w ubiegłym roku. Celem kilkudniowego pobytu było zmierzenie się z czasem, historią i dramatem ludzkości, który rozegrał się na terenie byłego Obozu Zagłady. Zamyśleni i napełnieni dramaturgią miejsca i wydarzeń z nim związanych wrócili po czterech miesiącach do muzeum w Treblince, by przedstawić te uczucia i myśli, które udało im się odzwierciedlić na płótnie. 

Czytaj więcej...

Recenzja

 

Kosów Lacki. Studia i materiały z dziejów miejscowości
Nowością na rynku czytelniczym jest publikacja pod tytułem „Kosów Lacki. Studia i materiały z dziejów miejscowości” pod redakcją Artura Ziontka i Moniki Samuel.  Książka ta, to kontynuacja prac badawczych przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Wcześniejsze tomy zostały poświęcone m.in. historii Ceranowa, Korczewa, nadbużańskiemu Podlasiu i Sterdyni. 
 
Ostatnie dzieło to wkład wielu ambitnych badaczy historii regionu. Wśród nich, w pierwszej części tomu znajdziemy tekst Tomasza Jaszczołta „Kosowscy herbu Ciołek w ziemi drohiczyńskiej i ich dobra w XV i XVI wieku”, Anety Kułak i Grzegorza Ryżewskiego „Z dziejów Kosowa w XVI-XVIII wieku”, Andrzeja Chojnackiego „Antoni Kuszell i Michał Kuszell – legenda i rzeczywistość”, Katarzyny Bień „Nazwiska Żydów kosowskich w XIX wieku”, Moniki Samuel „Kosów Lacki w latach II wojny światowej. Prolegomena” oraz Edwarda Kopówki „Getto w Kosowie Lackim”.

Czytaj więcej...

Grupa " Ławeczka" w Treblince

     

Cisza Pamięci 
 
Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince odwiedziła grupa „Ławeczka”.Jest to grupa czwórki malarzy, których połączyła „malarska pasja, przyjaźń, potrzeba indywidualnej i wzajemnej konfrontacji. Zderzają się w nich różne punkty, sposoby widzenia świata i rozumienia sztuki odzwierciedlające jej wewnętrzną przestrzenność i wielowymiarowość”.
Celem kilkudniowego pobytu artystów było zmierzenie się z czasem, historią i dramatem ludzkości, który rozegrał się w tym miejscu – mówi Tomasz Nowak, założyciel grupy, wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach – Treblinka jest ważnym i trudnym tematem, o którym nie można zapomnieć.

Czytaj więcej...

Razem czy osobno ?

   

 Razem czy osobno?
 
Jednym z gości uroczystości polsko-izraelskich, które odbyły się 25 października w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pod tytułem „Jesteśmy razem” był Don Snyder, dziennikarz z USA, zaproszony do muzeum przez Ministerstwo Spraw Zewnętrznych.
 
Przyjechał on specjalnie po to, by porozmawiać z polską młodzieżą o Holocauście, wiedzy na temat życia przedwojennego Żydów i przejawach antysemityzmu. W dyskusji wzięły udział dwie licealistki z Mińska Mazowieckiego i dwóch uczniów z Parysowa. 
– W jaki sposób wpłynęły na ciebie warsztaty, przeprowadzone na temat historii polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata na twój stosunek do Żydów? – pytał Don Snyder.

Czytaj więcej...

I Konferencja Naukowa w Treblince

 
I Konferencja Naukowa w Muzeum
Pierwszą konferencję naukową w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince „Co wiemy o Treblince ? Stan badań” można uznać za udaną. W spotkaniu uczestniczyło ok. 70 osób. Naukowy zjazd trwał dwa dni. Wziął w nim udział min. poseł Arkadiusz Czartoryski, Andrzej Rybus-Tołłoczko, pełnomocnik wojewody mazowieckiego, Danuta Janusz, kierownik Wydziału Szkoleń Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, prof. dr Mirosław Golon, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, dr hab. Grzegorz Berndt, naczelnik Oddziału Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku oraz Jędrzej Dmowski, przewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Czytaj więcej...