Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Audioprzewodnik

Audioprzewodnik
“Obóz Zagłady Treblinka II”

Marsz Żywych

W dniach 01.-09 maja 2016 r. w ramach Marszu Żywych odwiedziło Treblinkę ok. 3000 osób. Byli to głównie młodzi ludzie, z całego świata, aby poprzez swoją obecność oddać hołd pomordowanym oraz odmówić modlitwę kadisz.

Marsze Żywych organizowane są od 1988 roku. Organizatorem jest March of the Living International. Odbywają się tradycyjnie w Dniu Pamięci o Ofiarach Zagłady (Jom Haszoa). Jom Haszoa przypada zawsze 27 dnia miesiąca Nisan. Tegoroczne obchody odbyły się 05.05.2016 r. w Muzeum Auschwitz, podczas których Żydzi upamiętnili ofiary Zagłady. Uczestnicy przeszli drogę od bramy z napisem: „Arbeit macht frei” w byłym obozie Auschwitz I na teren byłego obozu Auschwitz II-Birkenau, gdzie w pobliżu ruin komór gazowych i krematoriów odbyły się główne uroczystości.

Marsz Żywych jest formą edukacji, która odbywa się w Polsce i Izraelu. Młodzi w ten sposób chcą uczcić pamięć o tych wszystkich, którzy zostali zamordowani w obozach. Przez prawie tydzień grupy odwiedzają miejsca związane z tradycją żydowską oraz Zagładą. Druga część programu odbywa się w Izraelu.

Wizyta delegacji amerykańskiej

We wtorek 24 maja Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince odwiedził Richard Gil Kerlikowske, pełniący funkcję komisarza do spraw Urzędu Celnego i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych.                                                                                                                 

Delegacja gości obejrzała wystawę. Następnie Komisarz Kerlikowske dokonał wpisu w księdze gości. Po zwiedzeniu wystawy, wszyscy udali się na tereny poobozowe, w celu złożenia wieńca i oddaniu hołdu zamordowanym Żydom i Polakom.

 

 

Wizyta przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego

W poniedziałek 23 maja Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince odwiedził wiceminister i sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin. Ministrowi towarzyszyli wicemarszałek województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego Agnieszka Kuźmińska, a także senator Maria Koc, poseł na sejm RP Arkadiusz Czartoryski, przedstawiciel Departamentu Dziedzictwa Narodowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jan Łazicki.

Czytaj więcej...

Wizyta przedstawicieli władz Senatu Rzeczpospolitej Polski

We wtorek 12 kwietnia Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince odwiedziły senator Maria Koc oraz senator Anna Maria Anders. Panie senator obejrzały wystawę i zapoznały się z historią Obozu Zagłady oraz Karnego Obozu Pracy. Następnie delegacja zwiedziła tereny dawnych Obozów, oddając hołd poległym i pomordowanym podczas II wojny światowej Żydom i Polakom.

 

 

Czytaj więcej...

Wizyta delegacji brytyjskiej

W środę 6 kwietnia Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince odwiedził Sir Eric Pickles, pełnomocnik brytyjskiego rządu do spraw Holokaustu. Ministrowi towarzyszyło 5 osób z ambasadorem Wielkiej Brytanii Jonathanem Knottem. Delegacja zwiedziła tereny byłego Obozu Zagłady i Karnego Obozu Pracy, a także oddała hołd poległym w czasie II wojny światowej Żydom i Polakom.

 

 

Czytaj więcej...

Bez pamięci nie ma przyszłości

Dnia 3 września w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince odbyło się otwarcie wystawy „Deportacja Żydów z Macedonii do Treblinki 1943”. Organizatorem spotkania było Centrum Holocaustu Żydów z Macedonii, Ambasada Republiki Macedonii w Warszawie oraz MWiM.

Wystawa poświęcona jest 7 tys. 144 Żydom z Macedonii, którzy zostali zamordowani w niemieckim nazistowskim Obozie Zagłady w Treblince. Pamięć o ofiarach Holocaustu została upamiętniona 24 września 2008 roku, kiedy to na terenie byłego obozu odsłonięto kamień z napisem „Macedonia”. W niedzielę 3 kwietnia MWiM wzbogaciło się o dodatkowe informacje opracowane w języku angielskim. Przybliżają one historię Królestwa Jugosławii, dzisiejszej Republiki Macedonii oraz Królestwa Bułgarii. Plansze informacyjne i specjalnie wydane na niedzielne spotkanie foldery zawierają także dane na temat deportacji macedońskich Żydów do Treblinki i ich męczeńskiej drogi do komór gazowych. Nie brakuje również zdjęć i opisów zaistniałych w okresie wojennym zdarzeń.

Czytaj więcej...

W wieku 93 lat zmarł Samuel Willenberg

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość, że 19.02.2016 roku w Udim, w Izraelu, w wieku 93 lat zmarł Samuel Willenberg, ostatni świadek zbrodni niemieckiej dokonanej w Obozie Zagłady w Treblince.


Do Obozu Zagłady w Treblince Samuel trafił jako 19-latek wraz z ludnością getta z Opatowa. Uratował się dzięki temu, że spotkany w obozie kolega poradził mu, by ten zgłosił się do pracy jako murarz. Przeżył w Treblince dziesięć miesięcy w grupie więźniów Sonderkommanda pracujących na terenie obozu. W niedzielę 2 sierpnia 1943 roku wziął udział w buncie więźniów. Ranny w nogę podczas ucieczki z obozu, dotarł do Warszawy.

Czytaj więcej...

Treblinka. Historia i pamięć.

Nowością na rynku wydawniczym jest publikacja pt. „Treblinka. Historia i pamięć”. Książka zawiera m.in. zbiór artykułów, które zostały wygłoszone we wrześniu 2014 roku na II Konferencji Naukowej w Muzeum Walki i Męczeństwa Treblince. Wydawcą jest Muzeum Regionalne w Siedlcach.

 

Publikacja składa się z dwóch części i aneksu. W części pierwszej zamieszczono cykl referatów, zaprezentowanych podczas II Konferencji Naukowej w MWiM w Treblince. Należą do nich: Refleksje na kanwie pytania: Po co współczesny człowiek ma przyjeżdżać do takich miejsc jak Treblinka? (Wiesław Wysok), Upamiętnienie Treblinki (Artur Zawadka), Holocaust Romów w niemieckich, nazistowskich obozach w Treblince (w dokumentach Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie) (Krzysztof Bukowski), Badania archeologiczne w Obozie Zagłady i Karnym Obozie Pracy w Treblince (Caroline Sturdy-Colls), „Treblinka, to brzmi ładnie”. Nad opowiadaniem Arno Surmińskiego (Artur Ziontek), Analiza ankiety dotyczącej stanu wiedzy o Holocauście i obozach w Treblince wśród okolicznej młodzieży (Michał Kołodziejek).

Czytaj więcej...

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu został uchwalony 1 listopada 2005 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar pomordowanych w czasie II wojny światowej przez niemieckich nazistów. Datę obchodów wyznaczono na 27 stycznia, to jest rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku przez 100 Lwowską Dywizję Piechoty wchodzącą w skład Armii Czerwonej.

Czytaj więcej...

Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach 

08-330 Kosów Lacki 

tel./fax: +48-25-781-16-58 kom. +48-606-985-414

 e-mail: biuro@treblinka-muzeum.eu