Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Audioprzewodnik

Audioprzewodnik
“Obóz Zagłady Treblinka II”

Uroczystości upamiętniające 72. rocznicę powstania więźniów

2 sierpnia na terenie byłego Obozu Zagłady w Treblince odbyły się uroczystości upamiętniające 72. rocznicę powstania więźniów. Wśród uczestników uroczystości obecny był ostatni ocalały świadek tamtych tragicznych wydarzeń – Samuel Willenberg. 92-latkowi towarzyszyła żona Ada, córka, zięć i wnuczka.

 

– Jesteśmy tutaj w 72. rocznicę rewolty w Treblince, rewolty, którą cytując za Samuelem Willenbergiem można nazwać „Piekło spalone”. Te słowa, które wykrzyczał Samuel wybiegając z obozu zawierają całą istotę tego, co się tutaj działo – tymi słowy rozpoczął uroczystości prof. Paweł Śpiewak, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. – Miejsce to bowiem stało się największym grobem polskich Żydów, miejscem gdzie 900 tys. osób znalazło swoją śmierć. Dzisiaj chcemy pamiętać o tym miejscu i chcemy, aby Treblinka stała się jednym z tych świętych miejsc, które istnieją na mapie świata żydowskiego i mapie Polski. Chcielibyśmy też odtworzyć imiona tych, którzy tu zginęli. Znamy Janusza Korczaka, znamy imiona i nazwiska dzieci, które z nim tu przybyły, ale pamiętajmy o pozostałych, gdyż najstraszniejszą rzeczą, wydaję się śmierć anonimowa, bez imienia i nazwiska – dodał.

Czytaj więcej...

Romskie uroczystości w Treblince

W czwartek, 30 lipca br. na terenie Muzeum Walki i Męczeństwa po raz drugi odbyła się uroczystość upamiętniająca zagładę Romów i Sinti. W ubiegłym roku obchodom tym towarzyszyło odsłonięcie pomnika ufundowanego przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

 

W spotkaniu wzięli m.in. udział: Henryk Wujec, doradca prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Agnieszka Zawadzka, pełnomocniczka Wojewody Mazowieckiego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych, posłowie na Sejm RP: Krystyna Pawłowicz i Arkadiusz Czartoryski, Jakub Karfik, ambasador Republiki Czeskiej, Christian Autengruber, zastępca ambasadora Austrii, Sylvain Guiaugué, przedstawiciel ambasady Republiki Francuskiej, Frid Nielsen, przedstawiciel ambasady Republiki Federalnej Niemiec, Aron Fishman, przedstawiciel ambasady Stanów Zjednoczonych, Zsombor Zeold, przedstawiciel ambasady Węgier oraz Dariusz Napiórkowski, dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach. Nie zabrakło też władz gminnych, a także młodego pokolenia Romów. 

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT

Wstęp bezpłatny do MWiM w Treblince dla rodziców i dzieci objętych programem Karty Dużej Rodziny. Na podstawie umowy nr52/2015/W15 z dnia 24 czerwca 2015 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Muzeum Regionalnym w Siedlcach.

 

Sprawiedliwi wśród Narodów Świata w Siedlcach

5 maja w Siedlcach w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość wręczenia medali „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”. Nagrodzeni zostali pośmiertnie: Irena Egierszdorff, Adolfina i Stanisław Szczerbiccy, Helena Szmurło i Wacław Szpura. Medale i dyplomy honorowe z rąk Ambasador Izraela – Anny Azari, otrzymali żyjący ich potomkowie.

 

 

Czytaj więcej...

Nagroda za wideoprezentację

Informujemy, że animacja filmowa „Treblinka - wirtualna makieta obozu” będąca częścią naszej ekspozycji muzealnej, została nagrodzona w prestiżowym konkursie Media & Technology MUSE Awards 2015. Nagrodę przyznano podczas Museum Expo, corocznego spotkania Amerykańskiego Stowarzyszenia Muzeów - American Alliance of Museums (AAM), które odbyło się 26 kwietnia w Atlancie.

 

Wśród nagrodzonych prac znalazł się także film stereoskopowy „Faras 3D” zrealizowany dla Muzeum Narodowego w Warszawie. Oba filmy zostały wyprodukowane przez Fundację Wyższej Szkoły Artystycznej Homo Faber we współpracy ze studiem filmowym Arkadia Film oraz muzeami, dla których powstały.

Czytaj więcej...

Zmarł Władysław Bartoszewski

24 kwietnia 2015 roku zmarł Władysław Bartoszewski, pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, historyk, więzień Auschwitz, działacz Polskiego Państwa Podziemnego, uczestnik powstania warszawskiego, przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Miał 93 lata.


Władysław Bartoszewski urodził się w 1922 r. w Warszawie. We wrześniu 1940 r. został aresztowany przez Niemców i wywieziony do Auschwitz, gdzie był więziony do kwietnia 1941 r. W 1942 r. związał się z konspiracją; wstąpił do AK i rozpoczął współpracę z Radą Pomocy Żydom „Żegota”. W 1965 r. został uhonorowany przez Instytut Yad Vashem tytułem Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata. Był honorowym obywatelem państwa Izrael. Od 1978 r. współtworzył Towarzystwo Kursów Naukowych i wykładał na tajnym Uniwersytecie Latającym. W 1980 r. został członkiem NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany; uwolniony w kwietniu 1982 r. W listopadzie 2007 r. został powołany przez premiera Donalda Tuska na pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego. Pełniąc tę funkcję, zajmował się rozwojem współpracy polsko-niemieckiej oraz kontaktami z diasporą żydowską i Izraelem. Był autorem ok. 1,5 tys. artykułów i ok. 40 książek, m.in. „Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939-1945” (wspólnie z Zofią Lewinówną, 1966), „1859 dni Warszawy” (1974), „Los Żydów Warszawy 1939-1943. Bartoszewski był laureatem wielu nagród, odznaczeń i wyróżnień, m.in. Orderu Orła Białego, Krzyża Wielkiego Orderu Zasługi RFN, papieskiego Orderu św. Grzegorza Wielkiego, Krzyża Wielkiego Zakonu Rycerskiego i Szpitalnego św. Łazarza z Jerozolimy.
 

 

Młodzi oddają hołd pomordowanym w ramach Marszu Żywych 2015 r.

W dniach 12 - 20.04. 2015 r. w ramach Marszu Żywych odwiedziło Treblinkę ok. 3000 osób. Byli to głównie młodzi ludzie, którzy przyjechali niemalże z całego świata, aby poprzez swoją obecność oddać hołd pomordowanym oraz odmówić modlitwę kadisz.


Marsze Żywych organizowane są od 1988 roku. Organizatorem jest March of the Living International. Odbywają się tradycyjnie w Dniu Pamięci o Ofiarach Zagłady (Jom Haszoa). Jom Haszoa przypada zawsze 27 dnia miesiąca Nisan. Tegoroczne obchody odbyły się 16 kwietnia w Muzeum Auschwitz, podczas których Żydzi z ponad 45 krajów upamiętnili ofiary Zagłady. Uczestnicy przeszli drogę od bramy z napisem: „Arbeit macht frei” w byłym obozie Auschwitz I na teren byłego obozu Auschwitz II-Birkenau, gdzie w pobliżu ruin komór gazowych i krematoriów odbyły się główne uroczystości.


  

Czytaj więcej...

Wernisaż wystawy „Janusz Korczak w malarstwie Wolfganga Hergetha” w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie.

Galeria MiGOK Łochów zaprezentowała cykl obrazów niemieckiego malarza Wolfganga Hergetha poświęcony postaci Janusza Korczaka. Obrazy pochodzą ze zbiorów Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Wernisaż wystawy odbył się w środę 15.04.2015 r. Podczas spotkania przedstawiono postać Janusza Korczaka. Zwrócono szczególną uwagę na jego ostatnią rolę jaką miał spełnić w swoim życiu. Była to rola przygotowująca podopiecznych z warszawskiego getta na śmierć w komorach gazowych Obozu Zagłady w Treblince. Obrazy pod kątem artystycznym omówił Artur Szydlik. Zwrócił uwagę na motyw dłoni pojawiających się niemalże na każdym obrazie. Dłonie mają za zadanie chronić niewinnych przed nieuniknioną śmiercią. Zaprezentowane wiersze zostały napisane specjalnie na tę okazję przez osoby, które poruszył temat życia i działalności Janusza Korczaka. Uczestnicy wernisażu mogli obejrzeć prezentację zdjęć przybliżającą postać Korczaka i tematykę Zagłady. Mieli też okazję posłuchać poruszającej muzyki w wykonaniu duetu Spirit Duo. Prace w galerii MiGOK w Łochowie prezentowane będą do 7.05.2015 r. Serdecznie zapraszamy.

 

Michał Kołodziejek
 

Czytaj więcej...

Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach 

08-330 Kosów Lacki 

tel./fax: +48-25-781-16-58 kom. +48-606-985-414

 e-mail: biuro@treblinka-muzeum.eu