Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941 - 1944)

Audioprzewodnik

Audioprzewodnik
“Obóz Zagłady Treblinka II”

Wizyta przedstawicieli władz Senatu Rzeczpospolitej Polski

We wtorek 12 kwietnia Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince odwiedziły senator Maria Koc oraz senator Anna Maria Anders. Panie senator obejrzały wystawę i zapoznały się z historią Obozu Zagłady oraz Karnego Obozu Pracy. Następnie delegacja zwiedziła tereny dawnych Obozów, oddając hołd poległym i pomordowanym podczas II wojny światowej Żydom i Polakom.

 

 

Czytaj więcej...

Wizyta delegacji brytyjskiej

W środę 6 kwietnia Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince odwiedził Sir Eric Pickles, pełnomocnik brytyjskiego rządu do spraw Holokaustu. Ministrowi towarzyszyło 5 osób z ambasadorem Wielkiej Brytanii Jonathanem Knottem. Delegacja zwiedziła tereny byłego Obozu Zagłady i Karnego Obozu Pracy, a także oddała hołd poległym w czasie II wojny światowej Żydom i Polakom.

 

 

Czytaj więcej...

Bez pamięci nie ma przyszłości

Dnia 3 września w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince odbyło się otwarcie wystawy „Deportacja Żydów z Macedonii do Treblinki 1943”. Organizatorem spotkania było Centrum Holocaustu Żydów z Macedonii, Ambasada Republiki Macedonii w Warszawie oraz MWiM.

Wystawa poświęcona jest 7 tys. 144 Żydom z Macedonii, którzy zostali zamordowani w niemieckim nazistowskim Obozie Zagłady w Treblince. Pamięć o ofiarach Holocaustu została upamiętniona 24 września 2008 roku, kiedy to na terenie byłego obozu odsłonięto kamień z napisem „Macedonia”. W niedzielę 3 kwietnia MWiM wzbogaciło się o dodatkowe informacje opracowane w języku angielskim. Przybliżają one historię Królestwa Jugosławii, dzisiejszej Republiki Macedonii oraz Królestwa Bułgarii. Plansze informacyjne i specjalnie wydane na niedzielne spotkanie foldery zawierają także dane na temat deportacji macedońskich Żydów do Treblinki i ich męczeńskiej drogi do komór gazowych. Nie brakuje również zdjęć i opisów zaistniałych w okresie wojennym zdarzeń.

Czytaj więcej...

W wieku 93 lat zmarł Samuel Willenberg

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość, że 19.02.2016 roku w Udim, w Izraelu, w wieku 93 lat zmarł Samuel Willenberg, ostatni świadek zbrodni niemieckiej dokonanej w Obozie Zagłady w Treblince.


Do Obozu Zagłady w Treblince Samuel trafił jako 19-latek wraz z ludnością getta z Opatowa. Uratował się dzięki temu, że spotkany w obozie kolega poradził mu, by ten zgłosił się do pracy jako murarz. Przeżył w Treblince dziesięć miesięcy w grupie więźniów Sonderkommanda pracujących na terenie obozu. W niedzielę 2 sierpnia 1943 roku wziął udział w buncie więźniów. Ranny w nogę podczas ucieczki z obozu, dotarł do Warszawy.

Czytaj więcej...

Treblinka. Historia i pamięć.

Nowością na rynku wydawniczym jest publikacja pt. „Treblinka. Historia i pamięć”. Książka zawiera m.in. zbiór artykułów, które zostały wygłoszone we wrześniu 2014 roku na II Konferencji Naukowej w Muzeum Walki i Męczeństwa Treblince. Wydawcą jest Muzeum Regionalne w Siedlcach.

 

Publikacja składa się z dwóch części i aneksu. W części pierwszej zamieszczono cykl referatów, zaprezentowanych podczas II Konferencji Naukowej w MWiM w Treblince. Należą do nich: Refleksje na kanwie pytania: Po co współczesny człowiek ma przyjeżdżać do takich miejsc jak Treblinka? (Wiesław Wysok), Upamiętnienie Treblinki (Artur Zawadka), Holocaust Romów w niemieckich, nazistowskich obozach w Treblince (w dokumentach Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie) (Krzysztof Bukowski), Badania archeologiczne w Obozie Zagłady i Karnym Obozie Pracy w Treblince (Caroline Sturdy-Colls), „Treblinka, to brzmi ładnie”. Nad opowiadaniem Arno Surmińskiego (Artur Ziontek), Analiza ankiety dotyczącej stanu wiedzy o Holocauście i obozach w Treblince wśród okolicznej młodzieży (Michał Kołodziejek).

Czytaj więcej...

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu został uchwalony 1 listopada 2005 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar pomordowanych w czasie II wojny światowej przez niemieckich nazistów. Datę obchodów wyznaczono na 27 stycznia, to jest rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku przez 100 Lwowską Dywizję Piechoty wchodzącą w skład Armii Czerwonej.

Czytaj więcej...

Jesteśmy razem

Już po raz piąty na terenie Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince odbyło się polsko-izraelskie spotkanie młodzieży pt. „Jesteśmy Razem”. W tegorocznych warsztatach edukacyjnych wzięło udział około 700 licealistów z Polski i Izraela.

 

Celem realizowanego od 2010 roku projektu „Jesteśmy Razem” jest wspólne poznawanie historii i utrwalanie pamięci o ofiarach Holocaustu. Organizatorem spotkania jest wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”, MWiM w Treblince oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Czytaj więcej...

Uroczystości patriotyczne w 76. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Po raz kolejny w pierwszą sobotę września na terenie byłego Karnego Obozu Pracy w Treblince odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne. W 76. rocznicę wybuchu II wojny światowej wspominano nie tylko o śmierci żołnierzy walczących o niepodległość Polski, ale również o sytuacji uchodźców z Syrii.


W obchodach wziął m.in. udział doradca wojewody mazowieckiego Andrzej Rybus-Tołłoczko, burmistrz miasta i gminy Kosów Lacki Jan Słomiak, burmistrz gminy Małkinia Górna Bożena Kordek, radna powiatu sokołowskiego Longina Oleszczuk, a także przewodniczący rady gminy Kosów Lacki Stanisław Kuziak. Nie zabrakło również byłego więźnia karnego obozu pracy Zygmunta Chłopka, jak również młodzieży i harcerzy z okolicznych szkół.

Czytaj więcej...