Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941 - 1944)

Audioprzewodnik

Audioprzewodnik
“Obóz Zagłady Treblinka II”

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu został uchwalony 1 listopada 2005 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar pomordowanych w czasie II wojny światowej przez niemieckich nazistów. Datę obchodów wyznaczono na 27 stycznia, to jest rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku przez 100 Lwowską Dywizję Piechoty wchodzącą w skład Armii Czerwonej.

Czytaj więcej...

Jesteśmy razem

Już po raz piąty na terenie Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince odbyło się polsko-izraelskie spotkanie młodzieży pt. „Jesteśmy Razem”. W tegorocznych warsztatach edukacyjnych wzięło udział około 700 licealistów z Polski i Izraela.

 

Celem realizowanego od 2010 roku projektu „Jesteśmy Razem” jest wspólne poznawanie historii i utrwalanie pamięci o ofiarach Holocaustu. Organizatorem spotkania jest wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”, MWiM w Treblince oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Czytaj więcej...

Uroczystości patriotyczne w 76. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Po raz kolejny w pierwszą sobotę września na terenie byłego Karnego Obozu Pracy w Treblince odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne. W 76. rocznicę wybuchu II wojny światowej wspominano nie tylko o śmierci żołnierzy walczących o niepodległość Polski, ale również o sytuacji uchodźców z Syrii.


W obchodach wziął m.in. udział doradca wojewody mazowieckiego Andrzej Rybus-Tołłoczko, burmistrz miasta i gminy Kosów Lacki Jan Słomiak, burmistrz gminy Małkinia Górna Bożena Kordek, radna powiatu sokołowskiego Longina Oleszczuk, a także przewodniczący rady gminy Kosów Lacki Stanisław Kuziak. Nie zabrakło również byłego więźnia karnego obozu pracy Zygmunta Chłopka, jak również młodzieży i harcerzy z okolicznych szkół.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do obejrzenia dwóch nowych wystaw w naszym Muzeum

„Szukając Treblinki. Badania i wykopaliska” oraz „Szukając Treblinki – Okiem artysty” te dwie wystawy od niedzieli 2 sierpnia można obejrzeć w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Oficjalne otwarcie nowej ekspozycji odbyło się 2 sierpnia w 72. rocznicę wybuchu buntu w Treblince.

Zaprezentowana wystawa jest efektem siedmioletniej pracy grupy brytyjskich archeologów, którymi kierowała doktor Caroline Sturdy Colls z Wydziału Badań Sądowych i Kryminalistyki na Uniwersytecie w Staffordshire. Ekipa zapoznała się z historią Treblinki i zbadała cały teren Obozu Zagłady i Karnego Obozu Pracy stosując interdyscyplinarne techniki, takie jak badania archiwalne, zdjęcia lotnicze, badania topograficzne i geofizyczne, ukierunkowane wykopaliska oraz wywiady z ocalałymi świadkami. Prace te miały na celu stworzenie dokładnego planu obozów przy jednoczesnym poszanowaniu względów religijnych oraz etycznych. Na wystawie po raz pierwszy zaprezentowano materiały i dowody znalezione podczas prowadzonych badań archeologicznych.

 

Czytaj więcej...

Uroczystości upamiętniające 72. rocznicę powstania więźniów

2 sierpnia na terenie byłego Obozu Zagłady w Treblince odbyły się uroczystości upamiętniające 72. rocznicę powstania więźniów. Wśród uczestników uroczystości obecny był ostatni ocalały świadek tamtych tragicznych wydarzeń – Samuel Willenberg. 92-latkowi towarzyszyła żona Ada, córka, zięć i wnuczka.

 

– Jesteśmy tutaj w 72. rocznicę rewolty w Treblince, rewolty, którą cytując za Samuelem Willenbergiem można nazwać „Piekło spalone”. Te słowa, które wykrzyczał Samuel wybiegając z obozu zawierają całą istotę tego, co się tutaj działo – tymi słowy rozpoczął uroczystości prof. Paweł Śpiewak, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. – Miejsce to bowiem stało się największym grobem polskich Żydów, miejscem gdzie 900 tys. osób znalazło swoją śmierć. Dzisiaj chcemy pamiętać o tym miejscu i chcemy, aby Treblinka stała się jednym z tych świętych miejsc, które istnieją na mapie świata żydowskiego i mapie Polski. Chcielibyśmy też odtworzyć imiona tych, którzy tu zginęli. Znamy Janusza Korczaka, znamy imiona i nazwiska dzieci, które z nim tu przybyły, ale pamiętajmy o pozostałych, gdyż najstraszniejszą rzeczą, wydaję się śmierć anonimowa, bez imienia i nazwiska – dodał.

Czytaj więcej...

Romskie uroczystości w Treblince

W czwartek, 30 lipca br. na terenie Muzeum Walki i Męczeństwa po raz drugi odbyła się uroczystość upamiętniająca zagładę Romów i Sinti. W ubiegłym roku obchodom tym towarzyszyło odsłonięcie pomnika ufundowanego przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

 

W spotkaniu wzięli m.in. udział: Henryk Wujec, doradca prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Agnieszka Zawadzka, pełnomocniczka Wojewody Mazowieckiego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych, posłowie na Sejm RP: Krystyna Pawłowicz i Arkadiusz Czartoryski, Jakub Karfik, ambasador Republiki Czeskiej, Christian Autengruber, zastępca ambasadora Austrii, Sylvain Guiaugué, przedstawiciel ambasady Republiki Francuskiej, Frid Nielsen, przedstawiciel ambasady Republiki Federalnej Niemiec, Aron Fishman, przedstawiciel ambasady Stanów Zjednoczonych, Zsombor Zeold, przedstawiciel ambasady Węgier oraz Dariusz Napiórkowski, dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach. Nie zabrakło też władz gminnych, a także młodego pokolenia Romów. 

Czytaj więcej...