Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Upamiętnienie w Rogowie

Po przeszło siedemdziesięciu latach, które minęły od czasu deportowania przez Niemców osiemdziesięciu ośmiu mieszkańców Rogowa do Karnego Obozu Pracy w Treblince, odsłonięto przed kościołem rogowskim kamień upamiętniający to tragiczne wydarzenie z czasów II wojny światowej. Wyryto na nim nazwiska osób, które 9 czerwca 1943 r. zatrzymano podczas obławy i wywieziono do obozu. Wśród aresztowanych byli zarówno rodowici mieszkańcy Rogowa, jak i osoby czasowo przebywające na terenie wsi. Po kilku miesiącach zostali oni zwolnieni z obozu. Najdłużej za drutami przebywali: Zygmunt Chłopek i Stefan Szymański, których jako ostatnich zwolniono 30 października 1943 r. Do domu nie wróciło jednak dwanaście osób, które w Treblince zostały zamordowane. Nie znamy przyczyn zorganizowania przez Niemców obławy rogowskiej, ale jedną z nich była zapewne potrzeba zapewnienia bezpłatnej siły roboczej przy eksploatacji żwirowni w Treblince.

Czytaj więcej...

Wrześniowe uroczystości

W 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Miejscu Straceń w Treblince odbyły się uroczystości upamiętniające pamięć i cześć ofiar Karnego Obozu Pracy.

 

Obchody tradycyjnie rozpoczęły się w pierwszą sobotę września, która w tym roku wypadła na 6 dzień miesiąca. Rozpoczęła je droga krzyżowa prowadzącą spod żwirowni aż do symbolicznego pomnika upamiętniającego miejsce straceń Polaków, Romów oraz Żydów. W uroczystościach wzięli między innymi udział przedstawiciele władz lokalnych, kombatanci, harcerze i młodzież z Kosowa Lackiego, Sokołowa Podlaskiego, Jasienicy, Prostyni, Kiełczewa i Kalinowa.

Czytaj więcej...

II Konferencja Naukowa w Treblince

W piątek, 5 września na terenie Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince odbyła się II konferencja naukowa „Treblinka – historia i pamięć”. Spotkanie zorganizowano w 50. rocznicę upamiętnienia Miejsca Pamięci oraz 70. rocznicę likwidacji Karnego Obozu Pracy. Spotkaniu towarzyszyło otwarcie wystawy prac malarskich pt. „Przejście”.

 

Przybyłych gości przywitał Andrzej Matuszewicz, dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach. O celach i założeniach konferencji powiedział również Edward Kopówka, kierownik MWiM w Treblince.

Czytaj więcej...

Ostatni świadek zagłady w Treblince

W ubiegłą niedzielę, na terenie byłego obozu zagłady w Treblince, odbyły się uroczystości upamiętniające 71. rocznicę wybuchu buntu więźniów. Okrutny czas niemieckiego, nazistowskiego terroru i moment zrywu przypomniał obecnym na spotkaniu Samuel Willenberg, ostatni świadek niemieckiej zbrodni w Treblince.
 
 
Bolesną historię Żydów w trakcie II wojny światowej przypomniał na początku uroczystości prof. Paweł Śpiewak, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie i jednocześnie główny organizator obchodów. 
 
– W Archiwum Podziemnym Getta Warszawskiego zachowała się kartka wyrzucona z pociągu jadącego do Treblinki – mówił prof. Śpiewak. – Zawarte są na niej takie słowa – „Wszystkie Żydy z Płońska wyjechali”. I następne zadnie – „Jedziemy na wesele, bądźcie spokojni”. Wesele ma tu podwójne znaczenie – był to kryptonim, gdyż wesele oznaczało po prostu śmierć. Możemy więc założyć, że w większości ci, którzy tu jechali wiedzieli, co ich czeka. Dzisiaj przyjeżdżamy tutaj z pytaniami – Dlaczego tak się stało? Co czuli, ci którzy za chwilę mieli być zagazowani albo zastrzeleni? Szukamy odpowiedzi na te pytania i chyba czujemy całkowitą bezsilność zrozumienia tego, co się tu wydarzyło. I choć nie potrafię tego sobie wyobrazić, rozumiem zdanie, które wypowiedział Samuel Willenberg, który biegnąc po wybuchu buntu do sąsiedniej wsi krzyczał „Piekło spalone!”. Rozumiem ten krzyk nie jako zdanie metafizyczne, ale jako wypowiedź realną. 

Czytaj więcej...

Porajmos - zagłada Romów

W trakcie II wojny światowej skazani przez Hitlera na zagładę Romowie, również mieli swój Holocaust. Zepchnięty w cień jako „mniej ważny” ujrzał „światło dzienne” dopiero kilka lat temu. Przypomniano o tym i w Treblince, gdzie 30 lipca na terenie byłego karnego obozu pracy odsłonięto pomnik upamiętniający romskie ofiary.

 

O romskiej zagładzie przez władze hitlerowskie III Rzeszy nie zapomnieli zaproszeni na uroczystość goście. Wśród nich znalazł się m.in.: wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, Dariusz Gabrel, dyrektor Głównej Komisji ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ambasador Austrii w Polsce Thomas Buchsbaum, radca do spraw polityczno-ekonomicznych ambasady USA w Polsce Alison Dilworth, reprezentant ambasady RFN w Warszawie Claus-Dieterich König, przedstawiciel ambasady Francji Philip Cerfa, posłanki Krystyna Pawłowicz i Stanisława Prządka oraz prof. Jacek Wilczur, szef zespołu badawczo-naukowego Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Nie zabrakło również władz lokalnych i przedstawicieli Romów z Polski, Rosji i Belgii.

Czytaj więcej...

Zmarł Robert Kuwałek


Zdjęcie pochodzi z 2011 roku, kiedy to p. Robert Kuwałek wygłosił referat „Deportacje z dystryktu lubelskiego do obozu zagłady w Treblince” podczas I Międzynarodowej Konferencji Naukowej.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6.06.2014 roku zmarł Robert Kuwałek, pracownik Działu Naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku, wybitny specjalista z zakresu historii Zagłady Żydów na Lubelszczyźnie i dziejów społeczności żydowskiej w Lublinie.

 Robert Kuwałek urodził się w 1966 r. w Lublinie, był absolwentem historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracował w Archiwum Państwowym w Lublinie, nauczał też w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Lublinie. Od 1999 r. związany zawodowo z Państwowym Muzeum na Majdanku.

W 2008 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wkład w krzewienie kultury i historii żydowskiej, a w 2014 r. otrzymał Medal Honorowy „Powstania w Getcie Warszawskim”.

Autor i współautor wielu prac naukowych, w tym pionierskiej monografii Obozu Zagłady w Bełżcu oraz wyboru źródeł do dziejów tego obozu. Przez wiele lat prowadził działalność edukacyjną, wygłosił dziesiątki wykładów i prelekcji na tematy historyczne.
 
 

BLIŻYN na symbolicznym kamieniu


Z inicjatywy Szkolnego Klubu Europejskiego „Przeszłość i Przyszłość” działającego w Zespole Szkół im. Generała Stanisława Maczka  i Wójta Gminy Bliżyn w maju 2014 r. wyryto nazwę „Bliżyn” na symbolicznym kamieniu.
ŻYDZI W BLIŻYNIE

Czytaj więcej...

Skazani z siedleckiego zakładu karnego porządkowali Treblinkę

Jedźcie do Treblinki, Otwórzcie oczy szeroko, Wyostrzcie słuch, Wstrzymajcie oddech”

Halina Birenbaum „ Jedźcie do Treblinki”

17 maja 2014 skazani z Zakładu Karnego w Siedlcach po raz kolejny porządkowali tereny Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.

Skazani, odbywający karę w siedleckiej jednostce od 5 lat uczestniczą w różnego rodzaju przedsięwzięciach, mających na celu ochronę dorobku dziedzictwa narodowego i kulturowego. W ramach programu readaptacji społecznej „Rzeczpospolita ojczyzna wielu kultur”, autorstwa kpt. M. Zina, skazani porządkują tereny Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Grupy takie pracują również na cmentarzu żydowskim w Łukowie.

Każdorazowo przed rozpoczęciem prac porządkowych zwiedzają oni Muzeum z przewodnikiem, który przybliża im historię byłego Obozu Zagłady i Karnego Obozu Pracy.

Dla skazanych to przede wszystkim cenna lekcja historii, nauka szacunku do innych narodów, kultur i tradycji. Są to także chwile spędzone poza murami zakładu karnego.


Tekst ppor. Marta Kuźma
Zdjęcia kpt. Mirosław Zin


 

 

Prezentacje multimedialne w naszym muzeum

W 2013 roku ekspozycja Muzeum w Treblince wzbogaciła się o pierwsze prezentacje multimedialne prezentujące historię obozu i nazistowskiej polityki Zagłady w czasie II wojny światowej. Prezentacje zostały zrealizowane przez studio Arkadia Film i Fundację Wyższej Szkoły Artystycznej Homo Faber, pod kierownictwem reżysera dokumentalisty, Władysława Jurkowa.

Prezentacje powstały w ramach projektu modernizacji ekspozycji muzealnej „Treblinka – Prawda i Pamięć” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzięki współpracy historyków ze specjalistami od nowoczesnych technik audiowizualnych unikatowe prezentacje multimedialne dostępne są dla indywidualnych zwiedzających oraz dla zorganizowanych grup młodzieży szkolnej. Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum i zapoznania się z nowymi elementami ekspozycji.

Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach 

08-330 Kosów Lacki 

tel./fax: +48-25-781-16-58 kom. +48-606-985-414

 e-mail: biuro@treblinka-muzeum.eu