Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941 - 1944)

Audioprzewodnik

Audioprzewodnik
“Obóz Zagłady Treblinka II”

W 25. rocznicę Konwencji o prawach dziecka w Jasienicy powstał szkolny mural

"Poprawiony świat"

W 25. rocznicę Konwencji o prawach dziecka w Jasienicy powstał szkolny mural.

Zasługi Polski w dążeniu do prawnego usankcjonowania podmiotowego traktowania dziecka są niepodważalne - w roku 1978 Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ uchwalenie Konwencji o Prawach Dziecka i złożyła stosowny projekt opracowany przez zespół polskich prawników z Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Zainspirowana filozoficzno-wychowawczymi koncepcjami Janusza Korczaka Konwencja o Prawach Dziecka została przyjęta jednomyślnie 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Ratyfikowały ją 193 państwa.          

Obchody 25-lecia Konwencji o prawach dziecka mają bardzo różnorodne formy. Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka ustanowiło w społecznym ruchu korczakowskim listopad 2014 r. miesiącem obchodów 25-lecia Konwencji o prawach dziecka.

Czytaj więcej...

Prezentacja monografii ,,Małkinia od czasów najdawniejszych” autorstwa Wojciecha Hadały

Wieczór autorski Wojciecha Hadały, który odbył się 07.11.14 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej, był dla mieszkańców i władz gminy wydarzeniem szczególnym. Zaprezentowana na spotkaniu książka ,,Małkinia od czasów najdawniejszych” to pierwsze, dokładnie  udokumentowane i bogato zilustrowane, kompleksowe opracowanie dziejów miejscowości i gminy Małkinia Górna. 

Dla mieszkańców Małkini, uważających, że o swojej "małej ojczyźnie" wiedzą wszystko, książka Wojciecha Hadały może być sporym zaskoczeniem. Przybyły w 1988 r. do Małkini nauczyciel i pasjonat historii przez 26 lat pracowicie gromadził dokumenty, zdjęcia, historie rodzinne i strzępy informacji składające się na fascynującą opowieść o tym skrawku Polski. 

Położona nad wciąż dzikim Bugiem, na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych i leżąca dokładnie na umownej granicy między Europą Wschodnią i Zachodnią, Małkinia była świadkiem wzlotów i upadków państwa polskiego, wygranych i przegranych bitew, klęsk żywiołowych i przemian ustrojowych. O tym wszystkim opowiada ,,Małkinia od czasów najdawniejszych” - napisana żywym językiem książka popularnonaukowa oparta na gruntownych badaniach. Dodatkowym walorem są suplementy zawierające opis epizodów z okresu II wojny światowej autorstwa Marka Michalskiego i Sebastiana Różyckiego oraz spisana przez Adama Przesmyckiego relacja z dwóch edycji festiwalu "Blues nad Bugiem".                                                                                         

Czytaj więcej...

Projekt "Jesteśmy Razem" w Treblince

Już po raz piąty na terenie Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince odbyła się pilotażowa edycja projektu edukacyjnego „Jesteśmy razem”. W uroczystościach upamiętniających zagładę narodu żydowskiego wzięli udział przedstawiciele władz Polski, Izraela, reprezentanci ambasady w USA, Litwy i Białorusi, a także licealiści z obydwu krajów oraz polscy samorządowcy.

Czytaj więcej...

Upamiętnienie w Rogowie

Po przeszło siedemdziesięciu latach, które minęły od czasu deportowania przez Niemców osiemdziesięciu ośmiu mieszkańców Rogowa do Karnego Obozu Pracy w Treblince, odsłonięto przed kościołem rogowskim kamień upamiętniający to tragiczne wydarzenie z czasów II wojny światowej. Wyryto na nim nazwiska osób, które 9 czerwca 1943 r. zatrzymano podczas obławy i wywieziono do obozu. Wśród aresztowanych byli zarówno rodowici mieszkańcy Rogowa, jak i osoby czasowo przebywające na terenie wsi. Po kilku miesiącach zostali oni zwolnieni z obozu. Najdłużej za drutami przebywali: Zygmunt Chłopek i Stefan Szymański, których jako ostatnich zwolniono 30 października 1943 r. Do domu nie wróciło jednak dwanaście osób, które w Treblince zostały zamordowane. Nie znamy przyczyn zorganizowania przez Niemców obławy rogowskiej, ale jedną z nich była zapewne potrzeba zapewnienia bezpłatnej siły roboczej przy eksploatacji żwirowni w Treblince.

Czytaj więcej...

Wrześniowe uroczystości

W 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Miejscu Straceń w Treblince odbyły się uroczystości upamiętniające pamięć i cześć ofiar Karnego Obozu Pracy.

 

Obchody tradycyjnie rozpoczęły się w pierwszą sobotę września, która w tym roku wypadła na 6 dzień miesiąca. Rozpoczęła je droga krzyżowa prowadzącą spod żwirowni aż do symbolicznego pomnika upamiętniającego miejsce straceń Polaków, Romów oraz Żydów. W uroczystościach wzięli między innymi udział przedstawiciele władz lokalnych, kombatanci, harcerze i młodzież z Kosowa Lackiego, Sokołowa Podlaskiego, Jasienicy, Prostyni, Kiełczewa i Kalinowa.

Czytaj więcej...

II Konferencja Naukowa w Treblince

W piątek, 5 września na terenie Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince odbyła się II konferencja naukowa „Treblinka – historia i pamięć”. Spotkanie zorganizowano w 50. rocznicę upamiętnienia Miejsca Pamięci oraz 70. rocznicę likwidacji Karnego Obozu Pracy. Spotkaniu towarzyszyło otwarcie wystawy prac malarskich pt. „Przejście”.

 

Przybyłych gości przywitał Andrzej Matuszewicz, dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach. O celach i założeniach konferencji powiedział również Edward Kopówka, kierownik MWiM w Treblince.

Czytaj więcej...

Ostatni świadek zagłady w Treblince

W ubiegłą niedzielę, na terenie byłego obozu zagłady w Treblince, odbyły się uroczystości upamiętniające 71. rocznicę wybuchu buntu więźniów. Okrutny czas niemieckiego, nazistowskiego terroru i moment zrywu przypomniał obecnym na spotkaniu Samuel Willenberg, ostatni świadek niemieckiej zbrodni w Treblince.
 
 
Bolesną historię Żydów w trakcie II wojny światowej przypomniał na początku uroczystości prof. Paweł Śpiewak, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie i jednocześnie główny organizator obchodów. 
 
– W Archiwum Podziemnym Getta Warszawskiego zachowała się kartka wyrzucona z pociągu jadącego do Treblinki – mówił prof. Śpiewak. – Zawarte są na niej takie słowa – „Wszystkie Żydy z Płońska wyjechali”. I następne zadnie – „Jedziemy na wesele, bądźcie spokojni”. Wesele ma tu podwójne znaczenie – był to kryptonim, gdyż wesele oznaczało po prostu śmierć. Możemy więc założyć, że w większości ci, którzy tu jechali wiedzieli, co ich czeka. Dzisiaj przyjeżdżamy tutaj z pytaniami – Dlaczego tak się stało? Co czuli, ci którzy za chwilę mieli być zagazowani albo zastrzeleni? Szukamy odpowiedzi na te pytania i chyba czujemy całkowitą bezsilność zrozumienia tego, co się tu wydarzyło. I choć nie potrafię tego sobie wyobrazić, rozumiem zdanie, które wypowiedział Samuel Willenberg, który biegnąc po wybuchu buntu do sąsiedniej wsi krzyczał „Piekło spalone!”. Rozumiem ten krzyk nie jako zdanie metafizyczne, ale jako wypowiedź realną. 

Czytaj więcej...

Porajmos - zagłada Romów

W trakcie II wojny światowej skazani przez Hitlera na zagładę Romowie, również mieli swój Holocaust. Zepchnięty w cień jako „mniej ważny” ujrzał „światło dzienne” dopiero kilka lat temu. Przypomniano o tym i w Treblince, gdzie 30 lipca na terenie byłego karnego obozu pracy odsłonięto pomnik upamiętniający romskie ofiary.

 

O romskiej zagładzie przez władze hitlerowskie III Rzeszy nie zapomnieli zaproszeni na uroczystość goście. Wśród nich znalazł się m.in.: wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, Dariusz Gabrel, dyrektor Głównej Komisji ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ambasador Austrii w Polsce Thomas Buchsbaum, radca do spraw polityczno-ekonomicznych ambasady USA w Polsce Alison Dilworth, reprezentant ambasady RFN w Warszawie Claus-Dieterich König, przedstawiciel ambasady Francji Philip Cerfa, posłanki Krystyna Pawłowicz i Stanisława Prządka oraz prof. Jacek Wilczur, szef zespołu badawczo-naukowego Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Nie zabrakło również władz lokalnych i przedstawicieli Romów z Polski, Rosji i Belgii.

Czytaj więcej...