Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Audioprzewodnik

Audioprzewodnik
“Obóz Zagłady Treblinka II”

Porajmos - zagłada Romów

W trakcie II wojny światowej skazani przez Hitlera na zagładę Romowie, również mieli swój Holocaust. Zepchnięty w cień jako „mniej ważny” ujrzał „światło dzienne” dopiero kilka lat temu. Przypomniano o tym i w Treblince, gdzie 30 lipca na terenie byłego karnego obozu pracy odsłonięto pomnik upamiętniający romskie ofiary.

 

O romskiej zagładzie przez władze hitlerowskie III Rzeszy nie zapomnieli zaproszeni na uroczystość goście. Wśród nich znalazł się m.in.: wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, Dariusz Gabrel, dyrektor Głównej Komisji ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ambasador Austrii w Polsce Thomas Buchsbaum, radca do spraw polityczno-ekonomicznych ambasady USA w Polsce Alison Dilworth, reprezentant ambasady RFN w Warszawie Claus-Dieterich König, przedstawiciel ambasady Francji Philip Cerfa, posłanki Krystyna Pawłowicz i Stanisława Prządka oraz prof. Jacek Wilczur, szef zespołu badawczo-naukowego Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Nie zabrakło również władz lokalnych i przedstawicieli Romów z Polski, Rosji i Belgii.

Czytaj więcej...

Zmarł Robert Kuwałek


Zdjęcie pochodzi z 2011 roku, kiedy to p. Robert Kuwałek wygłosił referat „Deportacje z dystryktu lubelskiego do obozu zagłady w Treblince” podczas I Międzynarodowej Konferencji Naukowej.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6.06.2014 roku zmarł Robert Kuwałek, pracownik Działu Naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku, wybitny specjalista z zakresu historii Zagłady Żydów na Lubelszczyźnie i dziejów społeczności żydowskiej w Lublinie.

 Robert Kuwałek urodził się w 1966 r. w Lublinie, był absolwentem historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracował w Archiwum Państwowym w Lublinie, nauczał też w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Lublinie. Od 1999 r. związany zawodowo z Państwowym Muzeum na Majdanku.

W 2008 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wkład w krzewienie kultury i historii żydowskiej, a w 2014 r. otrzymał Medal Honorowy „Powstania w Getcie Warszawskim”.

Autor i współautor wielu prac naukowych, w tym pionierskiej monografii Obozu Zagłady w Bełżcu oraz wyboru źródeł do dziejów tego obozu. Przez wiele lat prowadził działalność edukacyjną, wygłosił dziesiątki wykładów i prelekcji na tematy historyczne.
 
 

BLIŻYN na symbolicznym kamieniu


Z inicjatywy Szkolnego Klubu Europejskiego „Przeszłość i Przyszłość” działającego w Zespole Szkół im. Generała Stanisława Maczka  i Wójta Gminy Bliżyn w maju 2014 r. wyryto nazwę „Bliżyn” na symbolicznym kamieniu.
ŻYDZI W BLIŻYNIE

Czytaj więcej...

Skazani z siedleckiego zakładu karnego porządkowali Treblinkę

Jedźcie do Treblinki, Otwórzcie oczy szeroko, Wyostrzcie słuch, Wstrzymajcie oddech”

Halina Birenbaum „ Jedźcie do Treblinki”

17 maja 2014 skazani z Zakładu Karnego w Siedlcach po raz kolejny porządkowali tereny Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.

Skazani, odbywający karę w siedleckiej jednostce od 5 lat uczestniczą w różnego rodzaju przedsięwzięciach, mających na celu ochronę dorobku dziedzictwa narodowego i kulturowego. W ramach programu readaptacji społecznej „Rzeczpospolita ojczyzna wielu kultur”, autorstwa kpt. M. Zina, skazani porządkują tereny Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Grupy takie pracują również na cmentarzu żydowskim w Łukowie.

Każdorazowo przed rozpoczęciem prac porządkowych zwiedzają oni Muzeum z przewodnikiem, który przybliża im historię byłego Obozu Zagłady i Karnego Obozu Pracy.

Dla skazanych to przede wszystkim cenna lekcja historii, nauka szacunku do innych narodów, kultur i tradycji. Są to także chwile spędzone poza murami zakładu karnego.


Tekst ppor. Marta Kuźma
Zdjęcia kpt. Mirosław Zin


 

 

Prezentacje multimedialne w naszym muzeum

W 2013 roku ekspozycja Muzeum w Treblince wzbogaciła się o pierwsze prezentacje multimedialne prezentujące historię obozu i nazistowskiej polityki Zagłady w czasie II wojny światowej. Prezentacje zostały zrealizowane przez studio Arkadia Film i Fundację Wyższej Szkoły Artystycznej Homo Faber, pod kierownictwem reżysera dokumentalisty, Władysława Jurkowa.

Prezentacje powstały w ramach projektu modernizacji ekspozycji muzealnej „Treblinka – Prawda i Pamięć” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzięki współpracy historyków ze specjalistami od nowoczesnych technik audiowizualnych unikatowe prezentacje multimedialne dostępne są dla indywidualnych zwiedzających oraz dla zorganizowanych grup młodzieży szkolnej. Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum i zapoznania się z nowymi elementami ekspozycji.

NIGDY WIĘCEJ ! 50. rocznica odsłonięcia upamietnienia

10 maja 2014 roku mija 50. rocznica odsłonięcia upamiętnienia przestrzenno pomnikowego na terenie byłego Obozu Zagłady w Treblince. W ten sposób postanowiono utrwalić pamięć o zbrodniach niemieckich i austriackich nazistów popełnionych na ludności żydowskiej.

Sprawa upamiętnienia Obozu Zagłady, a zarazem utworzenia w tym miejscu mauzoleum była poruszana od momentu pojawienia się na terenie komisji mających na celu badanie zbrodni hitlerowskiej już w latach czterdziestych. Pierwszy projekt autorstwa Alfonsa Zielonki i Władysława Niemca z 1947 r. nie został zrealizowany. Teren obozu przez wiele lat powojennych był profanowany. Prace porządkowo-budowlane rozpoczęto na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.

Czytaj więcej...

Prace archeologiczne

 
We wrześniu 2013 roku na terenie byłego Obozu Zagłady i Karnego Obozu Pracy w Treblince odbyły się prace archeologiczne pod kierownictwem brytyjskiej archeolog sądowej dr Caroline Sturdy-Colls ze Staffordshire University. Nadzorowane przez rabinat badania zostały poprzedzone szczegółową kwerendą oraz zeskanowaniem terenu techniką lotniczego skaningu laserowego „LIDAR”.

Czytaj więcej...

Wizyta ambasadora Szwecji

Wizyta ambasadora Szwecji
 
 
W sobotę, 22 marca Muzeum Walki i Męczeństwa odwiedził ambasador Szwecji Staffan Herrstrom, minister-radca Ulrik Tiderstrom oraz małżonka ambasadora Karin Herrstrom.  Delegacja zwiedziła tereny byłego Obozu Zagłady i Karnego Obozu Pracy, a także oddała hołd poległym w czasie II wojny światowej Żydom i Polakom.

Zmiana opłaty za zwiedzanie Muzeum

Zmiana opłaty za zwiedzanie Muzeum
 
Od dnia 1 marca 2014 r. opłata dla odwiedzających MWiM w Treblince wynosi 6 zł od osoby. Reguluje to Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach. 

 

Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach 

08-330 Kosów Lacki 

tel./fax: +48-25-781-16-58 kom. +48-606-985-414

 e-mail: biuro@treblinka-muzeum.eu