Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941 - 1944)

Audioprzewodnik

Audioprzewodnik
“Obóz Zagłady Treblinka II”

Ostatni świadek zagłady w Treblince

W ubiegłą niedzielę, na terenie byłego obozu zagłady w Treblince, odbyły się uroczystości upamiętniające 71. rocznicę wybuchu buntu więźniów. Okrutny czas niemieckiego, nazistowskiego terroru i moment zrywu przypomniał obecnym na spotkaniu Samuel Willenberg, ostatni świadek niemieckiej zbrodni w Treblince.
 
 
Bolesną historię Żydów w trakcie II wojny światowej przypomniał na początku uroczystości prof. Paweł Śpiewak, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie i jednocześnie główny organizator obchodów. 
 
– W Archiwum Podziemnym Getta Warszawskiego zachowała się kartka wyrzucona z pociągu jadącego do Treblinki – mówił prof. Śpiewak. – Zawarte są na niej takie słowa – „Wszystkie Żydy z Płońska wyjechali”. I następne zadnie – „Jedziemy na wesele, bądźcie spokojni”. Wesele ma tu podwójne znaczenie – był to kryptonim, gdyż wesele oznaczało po prostu śmierć. Możemy więc założyć, że w większości ci, którzy tu jechali wiedzieli, co ich czeka. Dzisiaj przyjeżdżamy tutaj z pytaniami – Dlaczego tak się stało? Co czuli, ci którzy za chwilę mieli być zagazowani albo zastrzeleni? Szukamy odpowiedzi na te pytania i chyba czujemy całkowitą bezsilność zrozumienia tego, co się tu wydarzyło. I choć nie potrafię tego sobie wyobrazić, rozumiem zdanie, które wypowiedział Samuel Willenberg, który biegnąc po wybuchu buntu do sąsiedniej wsi krzyczał „Piekło spalone!”. Rozumiem ten krzyk nie jako zdanie metafizyczne, ale jako wypowiedź realną. 

Czytaj więcej...

Porajmos - zagłada Romów

W trakcie II wojny światowej skazani przez Hitlera na zagładę Romowie, również mieli swój Holocaust. Zepchnięty w cień jako „mniej ważny” ujrzał „światło dzienne” dopiero kilka lat temu. Przypomniano o tym i w Treblince, gdzie 30 lipca na terenie byłego karnego obozu pracy odsłonięto pomnik upamiętniający romskie ofiary.

 

O romskiej zagładzie przez władze hitlerowskie III Rzeszy nie zapomnieli zaproszeni na uroczystość goście. Wśród nich znalazł się m.in.: wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, Dariusz Gabrel, dyrektor Głównej Komisji ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ambasador Austrii w Polsce Thomas Buchsbaum, radca do spraw polityczno-ekonomicznych ambasady USA w Polsce Alison Dilworth, reprezentant ambasady RFN w Warszawie Claus-Dieterich König, przedstawiciel ambasady Francji Philip Cerfa, posłanki Krystyna Pawłowicz i Stanisława Prządka oraz prof. Jacek Wilczur, szef zespołu badawczo-naukowego Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Nie zabrakło również władz lokalnych i przedstawicieli Romów z Polski, Rosji i Belgii.

Czytaj więcej...

Zmarł Robert Kuwałek


Zdjęcie pochodzi z 2011 roku, kiedy to p. Robert Kuwałek wygłosił referat „Deportacje z dystryktu lubelskiego do obozu zagłady w Treblince” podczas I Międzynarodowej Konferencji Naukowej.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6.06.2014 roku zmarł Robert Kuwałek, pracownik Działu Naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku, wybitny specjalista z zakresu historii Zagłady Żydów na Lubelszczyźnie i dziejów społeczności żydowskiej w Lublinie.

 Robert Kuwałek urodził się w 1966 r. w Lublinie, był absolwentem historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracował w Archiwum Państwowym w Lublinie, nauczał też w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Lublinie. Od 1999 r. związany zawodowo z Państwowym Muzeum na Majdanku.

W 2008 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wkład w krzewienie kultury i historii żydowskiej, a w 2014 r. otrzymał Medal Honorowy „Powstania w Getcie Warszawskim”.

Autor i współautor wielu prac naukowych, w tym pionierskiej monografii Obozu Zagłady w Bełżcu oraz wyboru źródeł do dziejów tego obozu. Przez wiele lat prowadził działalność edukacyjną, wygłosił dziesiątki wykładów i prelekcji na tematy historyczne.
 
 

BLIŻYN na symbolicznym kamieniu


Z inicjatywy Szkolnego Klubu Europejskiego „Przeszłość i Przyszłość” działającego w Zespole Szkół im. Generała Stanisława Maczka  i Wójta Gminy Bliżyn w maju 2014 r. wyryto nazwę „Bliżyn” na symbolicznym kamieniu.
ŻYDZI W BLIŻYNIE

Czytaj więcej...

Skazani z siedleckiego zakładu karnego porządkowali Treblinkę

Jedźcie do Treblinki, Otwórzcie oczy szeroko, Wyostrzcie słuch, Wstrzymajcie oddech”

Halina Birenbaum „ Jedźcie do Treblinki”

17 maja 2014 skazani z Zakładu Karnego w Siedlcach po raz kolejny porządkowali tereny Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.

Skazani, odbywający karę w siedleckiej jednostce od 5 lat uczestniczą w różnego rodzaju przedsięwzięciach, mających na celu ochronę dorobku dziedzictwa narodowego i kulturowego. W ramach programu readaptacji społecznej „Rzeczpospolita ojczyzna wielu kultur”, autorstwa kpt. M. Zina, skazani porządkują tereny Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Grupy takie pracują również na cmentarzu żydowskim w Łukowie.

Każdorazowo przed rozpoczęciem prac porządkowych zwiedzają oni Muzeum z przewodnikiem, który przybliża im historię byłego Obozu Zagłady i Karnego Obozu Pracy.

Dla skazanych to przede wszystkim cenna lekcja historii, nauka szacunku do innych narodów, kultur i tradycji. Są to także chwile spędzone poza murami zakładu karnego.


Tekst ppor. Marta Kuźma
Zdjęcia kpt. Mirosław Zin


 

 

Prezentacje multimedialne w naszym muzeum

W 2013 roku ekspozycja Muzeum w Treblince wzbogaciła się o pierwsze prezentacje multimedialne prezentujące historię obozu i nazistowskiej polityki Zagłady w czasie II wojny światowej. Prezentacje zostały zrealizowane przez studio Arkadia Film i Fundację Wyższej Szkoły Artystycznej Homo Faber, pod kierownictwem reżysera dokumentalisty, Władysława Jurkowa.

Prezentacje powstały w ramach projektu modernizacji ekspozycji muzealnej „Treblinka – Prawda i Pamięć” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzięki współpracy historyków ze specjalistami od nowoczesnych technik audiowizualnych unikatowe prezentacje multimedialne dostępne są dla indywidualnych zwiedzających oraz dla zorganizowanych grup młodzieży szkolnej. Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum i zapoznania się z nowymi elementami ekspozycji.

NIGDY WIĘCEJ ! 50. rocznica odsłonięcia upamietnienia

10 maja 2014 roku mija 50. rocznica odsłonięcia upamiętnienia przestrzenno pomnikowego na terenie byłego Obozu Zagłady w Treblince. W ten sposób postanowiono utrwalić pamięć o zbrodniach niemieckich i austriackich nazistów popełnionych na ludności żydowskiej.

Sprawa upamiętnienia Obozu Zagłady, a zarazem utworzenia w tym miejscu mauzoleum była poruszana od momentu pojawienia się na terenie komisji mających na celu badanie zbrodni hitlerowskiej już w latach czterdziestych. Pierwszy projekt autorstwa Alfonsa Zielonki i Władysława Niemca z 1947 r. nie został zrealizowany. Teren obozu przez wiele lat powojennych był profanowany. Prace porządkowo-budowlane rozpoczęto na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.

Czytaj więcej...

Prace archeologiczne

 
We wrześniu 2013 roku na terenie byłego Obozu Zagłady i Karnego Obozu Pracy w Treblince odbyły się prace archeologiczne pod kierownictwem brytyjskiej archeolog sądowej dr Caroline Sturdy-Colls ze Staffordshire University. Nadzorowane przez rabinat badania zostały poprzedzone szczegółową kwerendą oraz zeskanowaniem terenu techniką lotniczego skaningu laserowego „LIDAR”.

Czytaj więcej...