Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Wawrzyn Siedlecki

 

W dniu 11 czerwca 2013 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach odbyło się po raz szósty wręczenie nagród dla ludzi siedleckiej kultury pt. „Wawrzyn Siedlecki”. Nagrodę otrzymał m.in. historyk „Wawrzyn Siedlecki" ma na celu uhonorowanie rodzimych twórców za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 
 
 
Kierownik Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince – dr Edward Kopówka otrzymał wyróżnienie za wkład wniesiony w dzieje Siedlec. Poświecił im m.in. publikacje książkowe: „Żydzi siedleccy”, „Stalag 366 Siedlce”, „Żydzi w Siedlcach 1850-1945”. Był także współinicjatorem wydania „Dziennika Anny Kahan 1914-1916”, który dostarczył cennych informacji o życiu w Siedlcach w latach I wojny światowej. Od lat prowadzi badania naukowe na temat historii regionalnej oraz Holokaustu.

Nowe dokumenty budowy upamiętnienia.

Zostały opracowane kolejne akta dotyczące budowy upamiętnienia w Treblince, które zawiera "Spis sprawozdawczo-odbiorczy nr 23 i 24" Wykaz ich znajduje się w zakładce Archiwum Upamiętnienia. Oryginały znajdują się w Muzeum Regionalnym w Siedlcach. W obecnej chwili MWiM w Treblince nie posiada jeszcze kopii w formie zdjęć.

Raport

 

        Szanowni  Państwo
 
Zachęcamy  do  zapoznania  się  z Raportem  o  stanie zachowania  Miejsca  Pamięci w  Treblince  w roku 2013. Został  opracowany  przez   pracowników Muzeum:  Edwarda  Kopówkę -  kierownika i Joannę Zasłonę - archeolog.
 
 
 
 
Jeśli  będą  Państwo  mieli uwagi, sugestie to  bardzo  prosimy o przesyłanie  na  adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Młodzi oddają hołd pomordowanym w ramach Marszu Żywych 2013 r.

Uczestnicy Marszu Żywych w Treblince przed Pomnikiem Centralnym.

Marsz Żywych w  Treblince  w  2013  r. 
W dniach 2 - 11.04. 2013 r. w ramach Marszu Żywych odwiedziło Treblinkę 3571 osób. Byli to głównie młodzi ludzie, którzy przyjechali niemalże z całego świata, aby poprzez swoją obecność oddać hołd pomordowanym oraz odmówić modlitwę kadisz.Marsze Żywych organizowane są od 1988 roku. Organizatorem jest March of the Living International. Odbywają się tradycyjnie w Dniu Pamięci o Ofiarach Zagłady (Jom Haszoa). Jom Haszoa przypada zawsze 27 dnia miesiąca Nisan.  Tegoroczne obchody odbyły się 8 kwietnia w Muzeum Auschwitz, podczas których Żydzi z różnych krajów świata i Polacy upamiętnili ofiary Zagłady. Uroczystość przypada w 70. rocznicę powstania w getcie warszawskim i 65. powstania Izraela.

Czytaj więcej...

konferencja

Wystąpienie uczniów

Konferencja "Od Korczaka do Tuwima" 
Dnia 28 lutego w sali audiowizualnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul.  Konarskiego 11 w Siedlcach odbyła się konferencję pt. „Od Korczaka do Tuwima” dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Organizatorami byli: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach oraz Publiczne Gimnazjum nr 1 w Siedlcach. W konferencji uczestniczył Edward Kopówka- kierownik MWiM w Treblince, który przybliżył gościom życie i twórczość Janusza Korczaka w wystąpieniu pt. „Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział…”

Czytaj więcej...

Żydzi na Podlasiu- drugie wydanie

Żydzi na Podlasiu
Ukazało się już drugie wydanie (niezmienione) pracy zbiorowej Żydzi na Podlasiu pod redakcją Zofii Chyry-Rolicz, Renaty Tarasiuk i Edwarda Kopówki, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2012, ss. 482. Pierwsze wydanie ukazało się w 2010 r. i pomimo dodruku – szybko zostało wyczerpane, budząc duże zainteresowanie Czytelników. Publikacja wydana staraniem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince zawiera 31 rozpraw, studiów i szkiców obrazujących życie społeczności żydowskiej od początków osadnictwa na Podlasiu aż po czas Zagłady i powojenne kontakty polsko – żydowskie.
 
 

Czytaj więcej...

Pamięci Sinti i Romów

Pamięci Sinti i Romów

Dwa stowarzyszenia skupiające Romów (Stowarzyszenie Romów w Polsce i Związek Romów w Polsce) planują wybudowanie upamiętnienia w Treblince. W związku z tym, że sprawa jest ogólnopolska a nawet europejska, inicjatywę w tej sprawie, według dyrekcji Muzeum, winna przejąć Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie,  jako instytucja państwowa. Warto przypomnieć, że 24 października 2012 r. w Berlinie odsłonięto pomnik Sinti i Romów pomordowanych przez niemieckich nazistów. Znajduje się w parku Tiergarten, obok uczęszczanej przez miliony turystów alejce, która łączy Bramę Brandenburską z gmachem Reichstagu.

Czytaj więcej...

Spotkanie

 

 

 

 

Spotkanie w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie 
22 listopada (czwartek) w godzinach  18.00-20.00 w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie odbyło się spotkanie z cyklu „Czwartki na Tłomackiem” poświęcone książce:  Dziennk Anny Kahan. Siedlce 1914-1916. Książka była rozpatrywana w szerokim kontekście dziejów siedleckich Żydów. Spotkaniu towarzyszyła  prezentacja historii Żydów w Siedlcach przygotowana przez  dr Edwarda Kopówkę, kierownika Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince .  
 

Czytaj więcej...

Wystawa w Berlinie

 

 

Od prawej: Batia Gilad, Edward Kopówka, Maciej Krogel przed budynkiem Amerika Hausa, gdzie była prezentowana wystawa
Wystawa „Janusz Korczak w malarstwie Wolfganga Hergetha" w  Berlinie
Od  30 listopada do  2 grudnia  2012 r. w Berlinie odbywał się „Festiwal Janusza Korczaka Berlin ’12”. Zorganizował go Deutsch-polnischer Verein fuer Integration, Kultur und Bildung POLONICA Berlin e.v. Festiwal miał na celu  przypomnieć postać Janusza  Korczaka, a w szczególności jego poświecenie  dla  dzieci oraz  troskę  o  przyszłość. Spotkanie miało charakter   międzynarodowej  debaty, która  jest wyrazem uznania dla korczakowskich, pedagogicznych reform, wychowania i prawa dziecka do godnego życia.

Czytaj więcej...

Wizyta uczestników XIV Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach

 

Wizyta uczestników XIV Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach
21 października 2012 r. w ramach XIV Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach organizowanego przez  Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny  w Siedlcach sześćdziesięciopięcioosobowa grupa osób odwiedziła Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Było to spotkanie z  historią pod tytułem  Ostatni ślad Janusza Korczaka. Uczestnicy zwiedzili tereny  poobozowe oraz wystawy w budynku. Uczestnikom została przybliżona postać  Janusza Korczaka poprzez multimedialną prezentację przygotowaną przez pracownika muzeum, Annę Wierzbicką. Goście uczestniczyli aktywnie w zwiedzaniu zadając różnego rodzaju pytania na temat funkcjonowania obozów w Treblince.

Czytaj więcej...

Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach 

08-330 Kosów Lacki 

tel./fax: +48-25-781-16-58 kom. +48-606-985-414

 e-mail: biuro@treblinka-muzeum.eu