Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Młodzi oddają hołd pomordowanym w ramach Marszu Żywych 2013 r.

Uczestnicy Marszu Żywych w Treblince przed Pomnikiem Centralnym.

Marsz Żywych w  Treblince  w  2013  r. 
W dniach 2 - 11.04. 2013 r. w ramach Marszu Żywych odwiedziło Treblinkę 3571 osób. Byli to głównie młodzi ludzie, którzy przyjechali niemalże z całego świata, aby poprzez swoją obecność oddać hołd pomordowanym oraz odmówić modlitwę kadisz.Marsze Żywych organizowane są od 1988 roku. Organizatorem jest March of the Living International. Odbywają się tradycyjnie w Dniu Pamięci o Ofiarach Zagłady (Jom Haszoa). Jom Haszoa przypada zawsze 27 dnia miesiąca Nisan.  Tegoroczne obchody odbyły się 8 kwietnia w Muzeum Auschwitz, podczas których Żydzi z różnych krajów świata i Polacy upamiętnili ofiary Zagłady. Uroczystość przypada w 70. rocznicę powstania w getcie warszawskim i 65. powstania Izraela.

Czytaj więcej...

konferencja

Wystąpienie uczniów

Konferencja "Od Korczaka do Tuwima" 
Dnia 28 lutego w sali audiowizualnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul.  Konarskiego 11 w Siedlcach odbyła się konferencję pt. „Od Korczaka do Tuwima” dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Organizatorami byli: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach oraz Publiczne Gimnazjum nr 1 w Siedlcach. W konferencji uczestniczył Edward Kopówka- kierownik MWiM w Treblince, który przybliżył gościom życie i twórczość Janusza Korczaka w wystąpieniu pt. „Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział…”

Czytaj więcej...

Żydzi na Podlasiu- drugie wydanie

Żydzi na Podlasiu
Ukazało się już drugie wydanie (niezmienione) pracy zbiorowej Żydzi na Podlasiu pod redakcją Zofii Chyry-Rolicz, Renaty Tarasiuk i Edwarda Kopówki, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2012, ss. 482. Pierwsze wydanie ukazało się w 2010 r. i pomimo dodruku – szybko zostało wyczerpane, budząc duże zainteresowanie Czytelników. Publikacja wydana staraniem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince zawiera 31 rozpraw, studiów i szkiców obrazujących życie społeczności żydowskiej od początków osadnictwa na Podlasiu aż po czas Zagłady i powojenne kontakty polsko – żydowskie.
 
 

Czytaj więcej...

Pamięci Sinti i Romów

Pamięci Sinti i Romów

Dwa stowarzyszenia skupiające Romów (Stowarzyszenie Romów w Polsce i Związek Romów w Polsce) planują wybudowanie upamiętnienia w Treblince. W związku z tym, że sprawa jest ogólnopolska a nawet europejska, inicjatywę w tej sprawie, według dyrekcji Muzeum, winna przejąć Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie,  jako instytucja państwowa. Warto przypomnieć, że 24 października 2012 r. w Berlinie odsłonięto pomnik Sinti i Romów pomordowanych przez niemieckich nazistów. Znajduje się w parku Tiergarten, obok uczęszczanej przez miliony turystów alejce, która łączy Bramę Brandenburską z gmachem Reichstagu.

Czytaj więcej...

Spotkanie

 

 

 

 

Spotkanie w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie 
22 listopada (czwartek) w godzinach  18.00-20.00 w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie odbyło się spotkanie z cyklu „Czwartki na Tłomackiem” poświęcone książce:  Dziennk Anny Kahan. Siedlce 1914-1916. Książka była rozpatrywana w szerokim kontekście dziejów siedleckich Żydów. Spotkaniu towarzyszyła  prezentacja historii Żydów w Siedlcach przygotowana przez  dr Edwarda Kopówkę, kierownika Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince .  
 

Czytaj więcej...

Wystawa w Berlinie

 

 

Od prawej: Batia Gilad, Edward Kopówka, Maciej Krogel przed budynkiem Amerika Hausa, gdzie była prezentowana wystawa
Wystawa „Janusz Korczak w malarstwie Wolfganga Hergetha" w  Berlinie
Od  30 listopada do  2 grudnia  2012 r. w Berlinie odbywał się „Festiwal Janusza Korczaka Berlin ’12”. Zorganizował go Deutsch-polnischer Verein fuer Integration, Kultur und Bildung POLONICA Berlin e.v. Festiwal miał na celu  przypomnieć postać Janusza  Korczaka, a w szczególności jego poświecenie  dla  dzieci oraz  troskę  o  przyszłość. Spotkanie miało charakter   międzynarodowej  debaty, która  jest wyrazem uznania dla korczakowskich, pedagogicznych reform, wychowania i prawa dziecka do godnego życia.

Czytaj więcej...

Wizyta uczestników XIV Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach

 

Wizyta uczestników XIV Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach
21 października 2012 r. w ramach XIV Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach organizowanego przez  Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny  w Siedlcach sześćdziesięciopięcioosobowa grupa osób odwiedziła Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Było to spotkanie z  historią pod tytułem  Ostatni ślad Janusza Korczaka. Uczestnicy zwiedzili tereny  poobozowe oraz wystawy w budynku. Uczestnikom została przybliżona postać  Janusza Korczaka poprzez multimedialną prezentację przygotowaną przez pracownika muzeum, Annę Wierzbicką. Goście uczestniczyli aktywnie w zwiedzaniu zadając różnego rodzaju pytania na temat funkcjonowania obozów w Treblince.

Czytaj więcej...

70 rocznica Zagłady węgrowskich Żydów


 
 
Uczestnicy spotkania na terenie Obozu Zagłady
 

70 rocznica Zagłady węgrowskich Żydów

 
Młodzież i mieszkańcy Węgrowa z wizytą w Treblince
 w ramach 70. rocznicy Zagłady Żydów.
W dniu 21 września 2012 r.   przyjechało do Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince ok. 200 osób by uczcić  70-tą rocznicę Zagłady węgrowskich Żydów. Uczestnikami w większości byli uczniowie węgrowskich szkół: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego, Gimnazjum im Kraszewskiego i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II.

Czytaj więcej...

Otwarcie wystawy w Sokołowie Podlaskim

 

 
Wystawa "Janusz Korczak w malarstwie Wolfganga Hergetha " wypożyczona ze zbiorów Muzeum w Treblince

Otwarcie wystawy w Sokołowie Podlaskim

Otwarcie wystawy „Janusz Korczak w malarstwie Wolfganga Hergetha" w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sokołowie Podlaskim

W dniu 10 października 2012r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Sokołowie Podlaskim odbyła się uroczystość upamiętniająca 70-tą rocznicę likwidacji getta w Sokołowie Podlaskim. Uroczystości towarzyszyły dwie wystawy. Jedna to „Janusz Korczak w malarstwie Wolfganga Hergetha", stanowiąca własność Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.

Czytaj więcej...

Wyróżnienie

 

  

Wyróżnienie w Konkursie o Medal Zygmunta Glogera          
Dr Edward Kopówka otrzymał wyróżnienie w Konkursie o Medal Zygmunta Glogera „ za badania dziejów męczeństwa i zagłady społeczności żydowskiej w Treblince”. Celem konkursu jest uhonorowanie wybitnych osiągnięć w badaniach nad współczesną i dawną kulturą polską oraz dziedzictwem kulturowym, a także dokonań osób, które - działając niekonwencjonalnie i bezinteresownie w swoich środowiskach - wpływają twórczo i pobudzająco na „małe ojczyzny”. 
Organizatorami Konkursu, organizowanego od 1983 r., są: Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” w Łomży, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Prezydent Łomży. 

Czytaj więcej...

Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach 

08-330 Kosów Lacki 

tel./fax: +48-25-781-16-58 kom. +48-606-985-414

 e-mail: biuro@treblinka-muzeum.eu