Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Audioprzewodnik

Audioprzewodnik
“Obóz Zagłady Treblinka II”

Jesteśmy razem

Uroczystości główne poprzedziły warsztaty edukacyjne, które zorganizowano w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej i Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego w Kosowie Lackim. Młodzi z Polski, Izraela i Białorusi rozmawiali m.in. o Januszu Korczaku, Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata i Zuzannie Gołębiewskiej, Polce pomagającej Żydom w czasie drugiej wojny światowej. Licealiści brali również udział w zabawach integracyjnych. Uczono się popularnych polskich i żydowskich przyśpiewek, rozmawiano o kulturze oraz zwyczajach panujących w rodzinnych regionach. Zajęcia koedukacyjne dla władz samorządowych przebiegały natomiast w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim. Zarówno delegaci izraelscy, jak i polscy przedstawiciele miast i miasteczek, z których pochodzili pomordowani w Obozie Zagłady w Treblince, mieli okazję zapoznać się z rolą Muzeum Historii Żydów Polskich.  

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z realizowanego w 2013r. programu "Rzeczpospolita, ojczyzna wielu kultur i narodów

Sprawozdanie z realizowanego w 2013r. programu "Rzeczpospolita, ojczyzna wielu kultur i narodów” - IV edycja
 
Rodzaj programu: Program readaptacyjny
 
Pełna nazwa programu: Program readaptacyjny ,,Rzeczpospolita, ojczyzna wielu kultur i narodów” realizowany na podbudowie programu ,,TIKKUN – NAPRAWA” będącego wynikiem porozumienia i współpracy pomiędzy izraelską i polską służbą więzienną.

Czytaj więcej...

Spotkanie wrześniowe

W pierwszą sobotę września w Treblince spotkano się by oddać hołd pomordowanym w Karnym Obozie Pracy i wszystkim ofiarom drugiej wojny światowej oraz modlono się o pokój w Syrii. W uroczystościach patriotyczno-religijnych wzięło udział około 400 osób.

Czytaj więcej...

Badania

Treblinka - Najnowsze wyniki badań
 
 W związku z 70-tą rocznicą buntu w obozie zagłady Treblinka II, w ostatnich dniach, została zaprezentowana publikacja pt. „Co wiemy o Treblince? Stan badań”. Zawiera ona referaty wygłoszone podczas I Konferencji Naukowej w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince (4-5.10.2011), a wydana została przez Muzeum Regionalne w Siedlcach. Książka stała się wkładem naukowców w planowany projekt Centrum Edukacji o Zagładzie Żydów w Treblince, wg projektu Orit Willenberg-Giladi, córki Samuela Willenberga, więźnia, który 70 lat temu uciekł podczas wspomnianego buntu.  
 

Czytaj więcej...

Rocznica wybuchu powstania w obozie

70. rocznica wybuchu powstania
 
Ocalenie, zniszczenie fabryki śmierci i zemsta – tymi trzema priorytetami kierowali się więźniowie obozu zagłady w Treblince w trakcie wybuchu zbrojnego powstania. W upalny poniedziałek 2 sierpnia 1943 roku około 700 Żydów stanęło do walki o swoje życie, zbiegło około 200 z nich. Końca wojny doczekało 67. 
 

Czytaj więcej...

Prelekcja w ZK Siedlce

  

E. Kopówka podczas prelekcji


Program
Prelekcja w ZK Siedlce
W ramach edukacyjnego programu „Dobre sąsiedztwo”, który realizowany jest na podstawie porozumienia Służby Więziennej Polski i Izraela o nazwie „Tikkun-Naprawa”, MWiM w Treblince współpracuje od kilku lat z Zakładem Karnym w Siedlcach. W ramach tych działań Edward Kopówka wygłosił prelekcję dla skazanych pt. „Miejsce Pamięci w 
Treblince”. Część ze słuchaczy weźmie udział w pracach porządkowych na terenie muzeum, które planowane są  jesienią br.
 
 
 

Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach 

08-330 Kosów Lacki 

tel./fax: +48-25-781-16-58 kom. +48-606-985-414

 e-mail: biuro@treblinka-muzeum.eu