Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941 - 1944)

Audioprzewodnik

Audioprzewodnik
“Obóz Zagłady Treblinka II”

BLIŻYN na symbolicznym kamieniu


Z inicjatywy Szkolnego Klubu Europejskiego „Przeszłość i Przyszłość” działającego w Zespole Szkół im. Generała Stanisława Maczka  i Wójta Gminy Bliżyn w maju 2014 r. wyryto nazwę „Bliżyn” na symbolicznym kamieniu.
ŻYDZI W BLIŻYNIE

Czytaj więcej...

Skazani z siedleckiego zakładu karnego porządkowali Treblinkę

Jedźcie do Treblinki, Otwórzcie oczy szeroko, Wyostrzcie słuch, Wstrzymajcie oddech”

Halina Birenbaum „ Jedźcie do Treblinki”

17 maja 2014 skazani z Zakładu Karnego w Siedlcach po raz kolejny porządkowali tereny Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.

Skazani, odbywający karę w siedleckiej jednostce od 5 lat uczestniczą w różnego rodzaju przedsięwzięciach, mających na celu ochronę dorobku dziedzictwa narodowego i kulturowego. W ramach programu readaptacji społecznej „Rzeczpospolita ojczyzna wielu kultur”, autorstwa kpt. M. Zina, skazani porządkują tereny Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Grupy takie pracują również na cmentarzu żydowskim w Łukowie.

Każdorazowo przed rozpoczęciem prac porządkowych zwiedzają oni Muzeum z przewodnikiem, który przybliża im historię byłego Obozu Zagłady i Karnego Obozu Pracy.

Dla skazanych to przede wszystkim cenna lekcja historii, nauka szacunku do innych narodów, kultur i tradycji. Są to także chwile spędzone poza murami zakładu karnego.


Tekst ppor. Marta Kuźma
Zdjęcia kpt. Mirosław Zin


 

 

Prezentacje multimedialne w naszym muzeum

W 2013 roku ekspozycja Muzeum w Treblince wzbogaciła się o pierwsze prezentacje multimedialne prezentujące historię obozu i nazistowskiej polityki Zagłady w czasie II wojny światowej. Prezentacje zostały zrealizowane przez studio Arkadia Film i Fundację Wyższej Szkoły Artystycznej Homo Faber, pod kierownictwem reżysera dokumentalisty, Władysława Jurkowa.

Prezentacje powstały w ramach projektu modernizacji ekspozycji muzealnej „Treblinka – Prawda i Pamięć” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzięki współpracy historyków ze specjalistami od nowoczesnych technik audiowizualnych unikatowe prezentacje multimedialne dostępne są dla indywidualnych zwiedzających oraz dla zorganizowanych grup młodzieży szkolnej. Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum i zapoznania się z nowymi elementami ekspozycji.

NIGDY WIĘCEJ ! 50. rocznica odsłonięcia upamietnienia

10 maja 2014 roku mija 50. rocznica odsłonięcia upamiętnienia przestrzenno pomnikowego na terenie byłego Obozu Zagłady w Treblince. W ten sposób postanowiono utrwalić pamięć o zbrodniach niemieckich i austriackich nazistów popełnionych na ludności żydowskiej.

Sprawa upamiętnienia Obozu Zagłady, a zarazem utworzenia w tym miejscu mauzoleum była poruszana od momentu pojawienia się na terenie komisji mających na celu badanie zbrodni hitlerowskiej już w latach czterdziestych. Pierwszy projekt autorstwa Alfonsa Zielonki i Władysława Niemca z 1947 r. nie został zrealizowany. Teren obozu przez wiele lat powojennych był profanowany. Prace porządkowo-budowlane rozpoczęto na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.

Czytaj więcej...

Prace archeologiczne

 
We wrześniu 2013 roku na terenie byłego Obozu Zagłady i Karnego Obozu Pracy w Treblince odbyły się prace archeologiczne pod kierownictwem brytyjskiej archeolog sądowej dr Caroline Sturdy-Colls ze Staffordshire University. Nadzorowane przez rabinat badania zostały poprzedzone szczegółową kwerendą oraz zeskanowaniem terenu techniką lotniczego skaningu laserowego „LIDAR”.

Czytaj więcej...

Wizyta ambasadora Szwecji

Wizyta ambasadora Szwecji
 
 
W sobotę, 22 marca Muzeum Walki i Męczeństwa odwiedził ambasador Szwecji Staffan Herrstrom, minister-radca Ulrik Tiderstrom oraz małżonka ambasadora Karin Herrstrom.  Delegacja zwiedziła tereny byłego Obozu Zagłady i Karnego Obozu Pracy, a także oddała hołd poległym w czasie II wojny światowej Żydom i Polakom.

Zmiana opłaty za zwiedzanie Muzeum

Zmiana opłaty za zwiedzanie Muzeum
 
Od dnia 1 marca 2014 r. opłata dla odwiedzających MWiM w Treblince wynosi 6 zł od osoby. Reguluje to Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach. 

 

Uporządkowanie zapomnianego grobu

Uporządkowanie zapomnianego grobu
Impulsem do odnalezienia i uporządkowania grobu byłego więźnia Karnego Obozu Pracy w Treblince – Wieczorka (nie jest znane imię więźnia) była książka Ewy Jakubik "Kapliczki i krzyże przydrożne w parafii Prostyń" (Prostyń 2013, s.179-180).  Autorka napisała w niej: „W lesie za zabudowaniami Poniatowa, po przeciwnej stronie żwirowni znajduje się grób więźnia z Treblinki.

Czytaj więcej...

Romowie w Treblince

 

Romowie w Treblince
Dnia 13 marca 2014r. MWiM w Treblince odwiedziła delegacja Związku Romów w Polsce z siedzibą w Szczecinku: Roman Chojnacki – prezes Związku Romów Polskich i Andrzeja Sochaj -  sekretarz Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu. Delegacja oddała hołd Romom, Żydom i Polakom pomordowanych w Obozie Zagłady i Karnym Obozie Pracy w Treblince. 

Czytaj więcej...