Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Spotkanie wrześniowe

W pierwszą sobotę września w Treblince spotkano się by oddać hołd pomordowanym w Karnym Obozie Pracy i wszystkim ofiarom drugiej wojny światowej oraz modlono się o pokój w Syrii. W uroczystościach patriotyczno-religijnych wzięło udział około 400 osób.

Czytaj więcej...

Badania

Treblinka - Najnowsze wyniki badań
 
 W związku z 70-tą rocznicą buntu w obozie zagłady Treblinka II, w ostatnich dniach, została zaprezentowana publikacja pt. „Co wiemy o Treblince? Stan badań”. Zawiera ona referaty wygłoszone podczas I Konferencji Naukowej w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince (4-5.10.2011), a wydana została przez Muzeum Regionalne w Siedlcach. Książka stała się wkładem naukowców w planowany projekt Centrum Edukacji o Zagładzie Żydów w Treblince, wg projektu Orit Willenberg-Giladi, córki Samuela Willenberga, więźnia, który 70 lat temu uciekł podczas wspomnianego buntu.  
 

Czytaj więcej...

Rocznica wybuchu powstania w obozie

70. rocznica wybuchu powstania
 
Ocalenie, zniszczenie fabryki śmierci i zemsta – tymi trzema priorytetami kierowali się więźniowie obozu zagłady w Treblince w trakcie wybuchu zbrojnego powstania. W upalny poniedziałek 2 sierpnia 1943 roku około 700 Żydów stanęło do walki o swoje życie, zbiegło około 200 z nich. Końca wojny doczekało 67. 
 

Czytaj więcej...

Prelekcja w ZK Siedlce

  

E. Kopówka podczas prelekcji


Program
Prelekcja w ZK Siedlce
W ramach edukacyjnego programu „Dobre sąsiedztwo”, który realizowany jest na podstawie porozumienia Służby Więziennej Polski i Izraela o nazwie „Tikkun-Naprawa”, MWiM w Treblince współpracuje od kilku lat z Zakładem Karnym w Siedlcach. W ramach tych działań Edward Kopówka wygłosił prelekcję dla skazanych pt. „Miejsce Pamięci w 
Treblince”. Część ze słuchaczy weźmie udział w pracach porządkowych na terenie muzeum, które planowane są  jesienią br.
 
 
 

Ważna informacja

Na podstawie Zarządzenia nr 5/2013 z dnia 17 czerwca 2013  Dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach wprowadza się w Muzeum Walki i Męczeństwa niedzielę jako dzień wolny od opłaty muzealnej. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z naszym muzeum i refleksji.

Wawrzyn Siedlecki

 

W dniu 11 czerwca 2013 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach odbyło się po raz szósty wręczenie nagród dla ludzi siedleckiej kultury pt. „Wawrzyn Siedlecki”. Nagrodę otrzymał m.in. historyk „Wawrzyn Siedlecki" ma na celu uhonorowanie rodzimych twórców za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 
 
 
Kierownik Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince – dr Edward Kopówka otrzymał wyróżnienie za wkład wniesiony w dzieje Siedlec. Poświecił im m.in. publikacje książkowe: „Żydzi siedleccy”, „Stalag 366 Siedlce”, „Żydzi w Siedlcach 1850-1945”. Był także współinicjatorem wydania „Dziennika Anny Kahan 1914-1916”, który dostarczył cennych informacji o życiu w Siedlcach w latach I wojny światowej. Od lat prowadzi badania naukowe na temat historii regionalnej oraz Holokaustu.

Nowe dokumenty budowy upamiętnienia.

Zostały opracowane kolejne akta dotyczące budowy upamiętnienia w Treblince, które zawiera "Spis sprawozdawczo-odbiorczy nr 23 i 24" Wykaz ich znajduje się w zakładce Archiwum Upamiętnienia. Oryginały znajdują się w Muzeum Regionalnym w Siedlcach. W obecnej chwili MWiM w Treblince nie posiada jeszcze kopii w formie zdjęć.

Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach 

08-330 Kosów Lacki 

tel./fax: +48-25-781-16-58 kom. +48-606-985-414

 e-mail: biuro@treblinka-muzeum.eu