Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941 - 1944)

Audioprzewodnik

Audioprzewodnik
“Obóz Zagłady Treblinka II”

Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży odwiedzili Muzeum w Treblince

Na Światowe Dni Młodzieży odbywające się w Krakowie przybyło wielu młodych ludzi z różnych stron świata. Niektóre z przybyłych do Polski grup goszczone były na Mazowszu. Cześć z nich odwiedziła podczas pobytu w Polsce Muzeum w Treblince. Jako pierwsza 19 lipca przybyła grupa ok. 300 Francuzów z diecezji w Rouen. W dniu rocznicy pierwszego transportu do Obozu Zagłady 22 lipca z historią Treblinki zapoznała się grupa młodzieży z Ukrainy i Kostaryki. Dzień później Muzeum  odwiedziła   młodzież z Ukrainy, Włoch i Rosji, która przebywała w diecezji drohiczyńskiej. Oprócz poznania historii Obozów Zagłady i Pracy wizytom towarzyszyła modlitwa za ofiary i sprawców zbrodni popełnionych w tym miejscu.

 

Michał Kołodziejek