Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941 - 1944)

Audioprzewodnik

Audioprzewodnik
“Obóz Zagłady Treblinka II”

Frekwencja zwiedzających, ankieta

FREKWENCJA ZWIEDZAJĄCYCH
MUZEUM WALKI I MĘCZEŃSTWA W TREBLINCE
NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ ROCZNYCH

 

2017

Indywidualnie

19 364

Zbiorowo (wycieczki)

45 501

Ogółem

65 865

 

 

 

 

 

 


 

 

2014 rok

Indywidualnie

6 176

Zbiorowo (wycieczki)

36 641

Ogółem

42 817

Stronę internetową Muzeum odwiedziło:  

 

2013 rok

Indywidualnie

18 336

Zbiorowo (wycieczki)

32 596

Ogółem

50 932

Stronę internetową Muzeum odwiedziło:  

 

2012 rok

Indywidualnie

10 883

Zbiorowo (wycieczki)

40 779

Ogółem

51 682

Stronę internetową Muzeum odwiedziło:  16 608

2011 rok

Indywidualnie

16 075

Zbiorowo (wycieczki)

30 605

Ogółem

46 680

Stronę internetową Muzeum odwiedziło:  29 551

2010 rok

Indywidualnie

12 797

Zbiorowo (wycieczki)

36 818

Ogółem

49 615

2009 rok

Indywidualnie

14 747

Zbiorowo (wycieczki)

31 937

Ogółem

46 684

2008 rok

Indywidualnie

17 562

Zbiorowo (wycieczki)

28 310

Ogółem

45 872

2007 rok

Indywidualnie 24 566
Zbiorowo (wycieczki) 35 211
Ogółem 59 777
2006 rok
Indywidualnie 13 491
Zbiorowo 26 878
Ogółem 40 369

2005 rok

 
Indywidualnie 9 078
Zbiorowo 33 715

Ogółem

42 793

 

 

 


Analiza ankiety

W dniach 3- 31 maja 2009 r. w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince została przeprowadzona ankieta na temat: Motywy przyjazdu turystów do miejsc martyrologii. Ankietę wypełniło 50 osób. Została  opracowała  przez Ewelinę Grzybowską, studentkę Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach pracy magisterskiej.

 Analiza pytań zamieszczone w ankiecie:

1) Płeć badanych osób:
a. Kobieta - 24
b. Mężczyzna - 26

2) Miejsce zamieszkania badanych osób:
a. Wieś - 30
b. Miasto do 50 tys. mieszkańców - 12
c. Miasto powyżej 50 tys. mieszkańców- 8

3) Wiek badanych osób:
a. poniżej 18 lat - 16
b. 18 – 30 lat - 11
c. 30 – 60 lat - 18
d. powyżej 60 lat - 5

4) Wykształcenie badanych osób:
a. podstawowe - 18
b. zasadnicze zawodowe - 5
c. średnie - 14
d. wyższe - 13

5) Źródeł wiedzy o Muzeum w Treblince?
a. Telewizja, radio, prasa - 14
b. Szkoła - 20
c. Rodzina, znajomi - 17
d. Internet - 15
e. Inne - 2

6) Dostępność informacji dotyczące Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince
a. Bardzo dobrze - 4
b. Dobrze - 22
c. Dostatecznie - 13
d. Niedostatecznie - 11

7) Co było motywem przyjazdu do Treblinki?
a. Chęć zwiedzenia Muzeum - 30
b. Własne zainteresowania - 2
c. Przypadkowa wizyta - 22
d. Pogłębienie wiedzy na temat Holocaustu - 8
e. Oddanie hołdu zamordowanym w Treblince - 12
f. Inne – 3

8) Czy formy upamiętnienia na terenie byłego obozu zagłady w Treblince są:
a. Wystarczające - 45
b. Niewystarczające - 5

9) Czy informacje uzyskane w Treblince na temat byłego obozu zagłady są:
a. Wystarczające - 43
b. Niewystarczające -
7

 


Elektorniczna Ankieta

Ankieta  na stronie muzeum  dostępna bya w dnich 28.12. 2009 r. - 20. 02. 2010 r. Kwestionariusz  pytań  został opracowany przez Justynę Bakiewicz w ramach badań  akademickich dla Uniwersytetu  w  Edinburgu.

1.Czy jest Pan/ Pani mieszkańcem Treblinki ?
Tak (Przejdź do pytania 3)
Nie

2.Proszę zaznaczyć do jakiej grupy wiekowej się Pan/Pani kwalifikuje?
18-  34
35-  54
55-  75 
75 +

3.Jaki jest poziom Pana/Pani edukacji?
Uniwersytet
Wyższa szkoła zawodowa
Szkoła zawodowa
Liceum
Szkoła Podstawowa

4.Płeć
Kobieta
Meżczyzna


5.Jeśli nie jest Pan/ Pani mieszkańcem to skąd Pan/Pani pochodzi  i  co zachęciło Pana/Panią do przyjazdu?

Zwiedzanie Muzeum
Zakupy
Wizyta u rodziny
Wizyta w interesach
Wakacje
Inne)
6.Czy był Pan/Pani już wcześniej w Muzeum w Treblince?

Tak
Nie (Przejdż do pytania 8)

7.Jeśli tak to ile razy?

8.Czy wcześniej zwiedzał Pan/Pani inne Muzeum o tematyce Holokaustu?.
Tak
Nie
9.Jeśli tak to które?


10.Czy uczęszczał Pan/Pani na kursy edukacyjne związane z tematyką Holokaustu ?
Tak
Nie (proszę przejść do pytania 13)

11.Jeśli tak to jakie proszę wybrać?
Wykład
Seminarium
Filmy dokumentalne
Organizowane kursy
Inne

12.Co zachęciło Pana/Panią do odwiedzenia  Muzeum w Treblince?
Edukacja
Pamięć
Eksponaty
Ciekawość
Inne


13.Proszę wyjaśnić w jaki sposób powyższe powody wpłynęły na decyzje o odwiedzeniu  Muzeum?

Edukacja
Pamięć
Eksponaty
Ciekawość
Inne


14.Jak Pan/ Pani dowiedział się o Muzeum w Treblince?
Od rodziny/znajomych
Z gazety
Z przewodnika turystycznego
Ze strony internetowej Muzeum w Treblince
Z telewizji
Z radia
Inne
 
15.Czy któreś z poniższych powodów miał wpływ na Pana/Pani decyzje do odwiedzenia Muzeum w Treblince?
Rodzina/przyjaciele
Telewizja
Filmy
Dokumenty
Artykuły
Książki
Inne

16.Czy któraś/eś z wystaw lub eksponatów wywarło na Pana/Panią większe wrażenie niż pozostałe?


17.Czy jeśli istnieją jakieś inne powody którymi chciałby się Pan/Pani podzielić dla których odwiedził Pan/Pani Muzeum ?

 Analiza elektronicznej ankiety przeprowadzonej przez Justynę Bakiewicz na stronie muzeum

Image