Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941 - 1944)

Audioprzewodnik

Audioprzewodnik
“Obóz Zagłady Treblinka II”

Załoga - TII

  • Załoga obozu liczyła zaledwie 30–40 osób. Byli to przeważnie ludzie w wieku 30–40 lat, Niemcy i Austriacy. Wszyscy musieli podpisać dokument o zachowaniu ścisłej tajemnicy państwowej. Pierwszym komendantem był doktor medycyny Irmfried Eberl, który pełnił tę funkcję od powstania obozu do sierpnia 1942 r. Został zwolniony z funkcji komendanta Treblinki przez inspektora Wirtha za nieudolność i bałagan panujący w obozie. Po reorganizacji Wirth powołał na to stanowisko komendanta Franza Stangla, który był komendantem obozu zagłady w Sobiborze. Pełnił swą funkcję w Treblince do końca sierpnia 1943 r. Po nim obowiązki komendanta przejął Kurt Franz. Zajmował się zarządzaniem obozu do listopada 1943 r., tj. do całkowitej jego likwidacji.
  • Komendantowi podlegali kierownicy poszczególnych oddziałów – pionów. Za komory gazowe odpowiadali SS-Unterscharführer Gustav Münzberger oraz SS-Unterscharführer Alfred Löfler. Z kolei za kremację zwłok odpowiedzialny był Herbert Floß.
  • Większość z niemieckiej obsługi należała do SS, ale niektórzy byli funkcjonariuszami policji. Dla ujednolicenia przynależności organizacyjnej sztab Akcji Reinhard przyjął zasadę wcielenia wszystkich do SS jako formacji elitarnej. Niemcy uzbrojeni byli w broń krótką typu Walter lub nagan oraz w pistolety maszynowe produkcji fińskiej. Wszyscy obowiązkowo nosili pejcze.
  • Strażnicy najczęściej byli pochodzenia ukraińskiego. Werbowano ich głównie spośród jeńców radzieckich, a ponowne szkolenie ideologiczne przechodzili w obozie w Trawnikach k. Lublina. Oficjalnie określano ich jako Trawnikimänner, a okoliczna ludność nazywała ich „wachmanami” lub „czarnymi” (ze względu na kolor mundurów). Byli uzbrojeni w karabiny typu Mauser wz. 24 i bagnety. Przeważnie byli to młodzi ludzie w wieku 19–30 lat. Ich głównym zadaniem było strzeżenie obozu.