Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941 - 1944)

Audioprzewodnik

Audioprzewodnik
“Obóz Zagłady Treblinka II”

Sprawiedliwi

  • Gustaw i Kazimiera Diehl mieszkali w położonym na odludziu majątku Jasieniec, około 3 km od karnego obozu pracy i około 4 km od obozu zagłady w Treblince. Przez cały okres okupacji i funkcjonujących niedaleko obozów ukrywali Żydówkę Marię. Była blondynką o niebieskich oczach. Opiekowała się dziećmi i gospodarką. Na skutek zadenuncjowania, aresztowano ją i zatrzymano w karnym obozie pracy. Gustaw, po rozmowie z Kazimierą, udał się do komendanta i zapewnił go, że Maria jest jego bliską krewną. Rozmowa ta dała pozytywny efekt i Marię zwolniono.
  • W 1998 r. z inicjatywy córki Marii, Dority Kosman, Gustawa i Kazimierę Diehl odznaczono medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”. Ich nazwiska umieszczono na honorowej ścianie Instytutu Pamięci Narodowej Yad Vashem w Jerozolimie.
  • Z innych relacji wynika, iż Gustaw i Kazimiera pomagali uciekinierom z pobliskich obozów. Ich pomoc polegała na tym, iż „nie zauważali” uciekinierów w swoich obejściach gospodarczych lub w pobliżu. Uciekinierzy mogli więc chwilę odpocząć, zjeść znalezione w obejściu produkty i udać się w dalszą drogę.